1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngũ bái 2

Lm. Bùi Ninh

Nguồn: thanhcavietnam.net