1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngủ đi con

Cuộn trang

[Dm] Hà ha ha [A] há ha ha [Dm] hà, con [Gm] ngủ, ngủ đi [Dm] con Đứa con của mẹ da [A] vàng ru con ru [Dm] đạn nhuộm [C] hồng vết [Bb] thương Hai mươi [C] năm [Dm] đàn con đi [F] lính đi rồi không [Bb] về Đứa [Dm] con da [A7] vàng của [Gm] mẹ [A7] Ngủ đi [Dm] con Ru [F] con, ru đã [Bb] hai lần Ôi tấm thân [Am] này ngày xưa bé [Gm] bỏng Mẹ mang đầy [F] bụng mẹ bồng [Dm] trên tay Hò ho ho [A] hó, ho ho [Dm] hò, sao [Gm] ngủ tuổi [Dm] hai mươi? [Dm] Hà ha ha [A] há ha ha [Dm] hà, con [Gm] ngủ, ngủ đi [Dm] con Đứa con của mẹ ra [A] đời trên môi vang [Dm] vọng một [C] lời đau [Bb] thương Hai mươi [C] năm [Dm] đàn con khôn [F] lớn ra ngoài chiến [Bb] trường Đứa [Dm] con da [A7] vàng lạc [Gm] hồng [A7] Ngủ đi [Dm] con Ru [F] con, nay đã [Bb] phong trần Ôi vết thương [Am] nào đục sâu da [Gm] nồng Thịt xương này [F] mẹ nhọc nhằn [Dm] hôm mai Hà ha ha [A] há ha ha [Dm] hà, sao [Gm] ngủ tuổi [Dm] hai mươi? Hà ha ha [A] há ha ha [Dm] hà, con [Gm] ngủ tuổi [Dm] hai mươi? Hà ha ha [A] há ha ha [Dm] hà, sao [Gm] ngủ tuổi [Dm] hai mươi? Hà ha ha [A] há ha ha [Dm] hà, sao [Gm] ngủ tuổi [Dm] hai mươi?

Video hướng dẫn