1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngụ ngôn mùa đông

Cuộn trang

Một ngày mùa [Am] đông một người Việt [G] Nam Ra bên dòng [F] sông nhớ về cội [E7] nguồn Nhớ về đoạn [Am] đường từ đó ra [Dm] đi Nhớ về biển [G] rộng thuyền ghe lướt [Dm] sóng Nhớ về nghìn [E7] trùng nòi giống của [Am] chim [Dm][Am] Một ngày mùa [Am] đông một người Việt [G] Nam Đi lên đồi [F] non nhớ về cuội [E7] nguồn Nhớ về đoạn [Am] đường từ đó ra [Dm] đi Nhớ về đồng [G] bằng loài chim muôn [Dm] hót Nhớ rừng mịt [E7] mù nòi giống của [Am] tiên [Dm][Am] Một ngày mùa [C] đông trên con đường [F] mòn Một chiếc xe [Am] tang trái mìn nổ [Dm] chậm Người chết hai [Em] lần thịt da nát [Am] tan [Dm][Am] Một ngày mùa [Am] đông một người Việt [G] Nam Thôi ra dòng [F] sông súng nổ thật [E7] gần Tiếng đạn đầy [Am] hồn từ đó bâng [Dm] khuâng Nhớ thuở mẹ [G] bồng lời ru trong [Dm] sáng Nhớ mẹ hiền [E7] lành ngồi với đàn [Am] con [Dm][Am] Một ngày mùa [Am] đông một người Việt [G] Nam Thôi lên đồi [F] non súng từ thị [E7] thành Súng từ ruộng [Am] làng nổ xé da [Dm] con Phố chợ thật [Em] buồn cuộn dây gai [Dm] chắn Chắc mẹ hiền [E7] lành rồi cũng tủi [Am] thân [Dm][Am] Một ngày mùa [Cm] đông hai bên là [F] rừng Một chiếc xe [Am] tang trái mìn nổ [Dm] chậm Người chết hai [Em] lần thịt da nát [Am] tan [Dm][Am]

Video hướng dẫn