highlight chords
Một ngày mùa [Am] đông một người Việt [G] Nam 
Ra bên dòng [F] sông nhớ về cội [E7] nguồn 
Nhớ về đoạn [Am] đường từ đó ra [Dm] đi 
Nhớ về biển [G] rộng thuyền ghe lướt [Dm] sóng 
Nhớ về nghìn [E7] trùng nòi giống của [Am] chim [Dm][Am]
Một ngày mùa [Am] đông một người Việt [G] Nam 
Đi lên đồi [F] non nhớ về cuội [E7] nguồn 
Nhớ về đoạn [Am] đường từ đó ra [Dm] đi 
Nhớ về đồng [G] bằng loài chim muôn [Dm] hót 
Nhớ rừng mịt [E7] mù nòi giống của [Am] tiên [Dm][Am]
Một ngày mùa [C] đông trên con đường [F] mòn 
Một chiếc xe [Am] tang trái mìn nổ [Dm] chậm 
Người chết hai [Em] lần thịt da nát [Am] tan [Dm][Am]
Một ngày mùa [Am] đông một người Việt [G] Nam
Thôi ra dòng [F] sông súng nổ thật [E7] gần
Tiếng đạn đầy [Am] hồn từ đó bâng [Dm] khuâng
Nhớ thuở mẹ [G] bồng lời ru trong [Dm] sáng
Nhớ mẹ hiền [E7] lành ngồi với đàn [Am] con [Dm][Am]
Một ngày mùa [Am] đông một người Việt [G] Nam 
Thôi lên đồi [F] non súng từ thị [E7] thành
Súng từ ruộng [Am] làng nổ xé da [Dm] con
Phố chợ thật [Em] buồn cuộn dây gai [Dm] chắn
Chắc mẹ hiền [E7] lành rồi cũng tủi [Am] thân [Dm][Am]
Một ngày mùa [Cm] đông hai bên là [F] rừng
Một chiếc xe [Am] tang trái mìn nổ [Dm] chậm 
Người chết hai [Em] lần thịt da nát [Am] tan [Dm][Am]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngụ ngôn mùa đông

Trịnh Công Sơn
Một ngày mùa [Am] đông một người Việt [G] Nam 
Ra bên dòng [F] sông nhớ về cội [E7] nguồn 
Nhớ về đoạn [Am] đường từ đó ra [Dm] đi 
Nhớ về biển [G] rộng thuyền ghe lướt [Dm] sóng 
Nhớ về nghìn [E7] trùng nòi giống của [Am] chim [Dm][Am]
Một ngày mùa [Am] đông một người Việt [G] Nam 
Đi lên đồi [F] non nhớ về cuội [E7] nguồn 
Nhớ về đoạn [Am] đường từ đó ra [Dm] đi 
Nhớ về đồng [G] bằng loài chim muôn [Dm] hót 
Nhớ rừng mịt [E7] mù nòi giống của [Am] tiên [Dm][Am]
Một ngày mùa [C] đông trên con đường [F] mòn 
Một chiếc xe [Am] tang trái mìn nổ [Dm] chậm 
Người chết hai [Em] lần thịt da nát [Am] tan [Dm][Am]
Một ngày mùa [Am] đông một người Việt [G] Nam
Thôi ra dòng [F] sông súng nổ thật [E7] gần
Tiếng đạn đầy [Am] hồn từ đó bâng [Dm] khuâng
Nhớ thuở mẹ [G] bồng lời ru trong [Dm] sáng
Nhớ mẹ hiền [E7] lành ngồi với đàn [Am] con [Dm][Am]
Một ngày mùa [Am] đông một người Việt [G] Nam 
Thôi lên đồi [F] non súng từ thị [E7] thành
Súng từ ruộng [Am] làng nổ xé da [Dm] con
Phố chợ thật [Em] buồn cuộn dây gai [Dm] chắn
Chắc mẹ hiền [E7] lành rồi cũng tủi [Am] thân [Dm][Am]
Một ngày mùa [Cm] đông hai bên là [F] rừng
Một chiếc xe [Am] tang trái mìn nổ [Dm] chậm 
Người chết hai [Em] lần thịt da nát [Am] tan [Dm][Am]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com