Ngựa phi đường xa

≣≣
Ngựa [D] phi, ngựa phi đường xa
Tiến trên đường cát trắng trắng xoá
Tiến trên đường nắng chói chói [G] loá
Cánh đồng [D] lúa in sắc chân trời [A7] mây mây xanh lam.
Ngựa [D] phi ngoài xa thật mau
Lúc nguy nan ta yêu thương nhau
Giống Tiên Rồng hết sức phấn [G] đấu
Nhìn mây [A7] nước ta hát vang lừng [D] trong nắng đào
[D] Ghìm từ từ ngọn đồi dốc, trèo từ từ
Sát bên [G] dòng suối chảy lừ [D] đừ
Bờm tung gió bay đùa bay phất [A7] phới
[D] Ghìm từ từ dừng trong gió ngàn vù vù
Bước qua [G] dồn cát bụi mịt [D]
Đường xa [A7] tắp bao bầy chim đón [D] chờ
Ngựa [A7] phi trên lưng ngựa
Hung hăng trên cánh đồng mênh mông
Cất tiếng lên chúng ta cười vang
Ngựa [G] phi trên lưng ngựa
Phi [A7] mau trong sương mờ đêm thâu
Lao mình trong nắng mưa dãi [D] dầu.
Ngựa [D] phi, ngựa phi đường xa
Ngựa phi, ngựa phi đường xa
Ngựa [A7] phi đường [D] xa.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)