Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngựa phi đường xa

Cuộn trang

Ngựa [D] phi, ngựa phi đường xa Tiến trên đường cát trắng trắng xoá Tiến trên đường nắng chói chói [G] loá Cánh đồng [D] lúa in sắc chân trời [A7] mây mây xanh lam. Ngựa [D] phi ngoài xa thật mau Lúc nguy nan ta yêu thương nhau Giống Tiên Rồng hết sức phấn [G] đấu Nhìn mây [A7] nước ta hát vang lừng [D] trong nắng đào [D] Ghìm từ từ ngọn đồi dốc, trèo từ từ Sát bên [G] dòng suối chảy lừ [D] đừ Bờm tung gió bay đùa bay phất [A7] phới [D] Ghìm từ từ dừng trong gió ngàn vù vù Bước qua [G] dồn cát bụi mịt [D] mù Đường xa [A7] tắp bao bầy chim đón [D] chờ Ngựa [A7] phi trên lưng ngựa Hung hăng trên cánh đồng mênh mông Cất tiếng lên chúng ta cười vang Ngựa [G] phi trên lưng ngựa Phi [A7] mau trong sương mờ đêm thâu Lao mình trong nắng mưa dãi [D] dầu. Ngựa [D] phi, ngựa phi đường xa Ngựa phi, ngựa phi đường xa Ngựa [A7] phi đường [D] xa.