Người Ấy (C)

≣≣
[C] [G]
Hôm qua anh thấy... Ôi người ấy,
[Am] [Em]
Đang trong tay với... cô nào đấy
[F] [C]
Giật mình nhận ra không phải em,
[F] [G]
Chẳng biết em bây giờ đang ở đâu
[C] [G]
Bao lâu ta đã ....không gặp nhau
[Am] [Em]
Bao lâu chưa hỏi..... thăm vài câu
[F] [C]
Nào ngờ hôm nay ..anh thấy thế này
[F] [G]
Chẳng biết phải nên làm gì đây [C]
[Am] [Em]
Chưa 1 lần anh hết thắc mắc, sao em lìa xa anh này?
[F] [C]
Để tiếp tục con đường yêu....... bên cạnh người ấy.
[F] [C]
Chưa 1 lần anh ngưng suy nghĩ, anh đã làm sai điều gì?
[F] [G]
Hay là còn điều gì anh chưa bằng người ấy?
[C] [G]
Người ấy có tốt với m, yêu em như anh đã từng yêu?
[Am] [Em]
Người ấy có biết tính em hay trách móc, thích nuông chiều?
[F] [C]
Anh nhớ em nhiều...Anh nhớ em nhiều...
[F] [G]
Sao ...để lòng vơi bớt đi bao đêm đợi mong?
Người ấy có lớn tiếng hay luôn khiến em đau buồn không?
Người ấy có biết quý em hay yêu thương em thật lòng?
Anh nhớ em nhiều...Anh nhớ em nhiều...
[F] [G] [C]
Sao... cho lòng vơi bớt đi nỗi buồn, ...nỗi đau trong long anh.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)