1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người câu bóng

Cuộn trang

[Am] Sống đành ta kẹt [C] giữa muôn [G] khắc thời gian xếp [E7]nên đời [Am] ta [Am] Sống đành mang mơ [C] ước, mang bao hoài [G] niệm xếp đầy [E7] hiện tại Cái [Dm] "tôi" nào không [C] rét căm căm, nếu [E7] còn hơi ấm nơi em? Ồ, [C] cái "tôi" [E] nao? [Dm] Sống để con tim [C] sống với bao ảo [E7] tưởng vốn không xảy [Am] ra [Am]Yêu là ta câu [C] bóng em [G]trên hồ xa, bóng em hồn [Am] ta [Am]Yêu thì lòng cứ [C] vẽ em [G] đang ngồi [G] đây bức tranh đôi [E7] người Yêu [Dm] em rồi mơ [C] đến tương lai tuyệt [E7] vời, ở đâu bóng ta? Ồ, [C] có khi [E] nao? [Dm] Yêu để con tim [C] sống những khung trời [E7] yêu, vốn không hiện [Am] ra Đời [Dm] về bên ta [F] đó, [Am] là đời xa ta [C] đó Lúc [Dm] phía đông bình [E] minh, nắng theo đỉnh [C] trời nắng tắt bên [Am]người Thời [Dm] gian trôi nhanh [F] thế, [Am] người còn mê chốn [C] đây Sống [Dm] để loay hoay [C] trước cái tôi vụn [E7] vỡ, cái tôi điệp [Am]trùng [Am]Yêu là ta câu [C] bóng em [G]trên hồ xa, bóng em hồn [Am] ta [Am]Yêu thì lòng cứ [C] vẽ em [G] đang ngồi [G] đây bức tranh đôi [E7] người Yêu [Dm] em rồi mơ [C] đến tương lai tuyệt [E7] vời, ở đâu bóng ta? Ồ, [C] có khi [E] nao? [Dm] Yêu để con tim [C] sống những khung trời [E7] yêu, vốn không hiện [Am] ra Người [Dm] về bên ta [F] đó, [Am] rồi người quên ta [C] đó Có [Dm] khi trong lòng [E] khóc, vẫn nghe nụ [C] cười ngỡ đã tàn [Am]mộng Mặt [Dm] hồ bao tăm [F] cá, [Am] người ngồi câu vẫn [C] đây Yêu [Dm] là bâng khuâng [C] trước bóng em vụn [E7]vỡ, bóng em điệp [Am] trùng

Video hướng dẫn