highlight chords
				                         
Người có xót thương tôi 
 

                           
-----------------------[Am]----------------------[Dm]
 

                       
Hoàng hôn buông xuống trên bãi cát mình tôi. 
 

                       
----------------[G]------------------------[C]


                      
Lặng lẽ bước đi trong trên tiếng sóng biển, 
 

                    
---------------[F]------------------[Dm]
 

                  
Gợi lên nỗi nhớ lần lẹn hò khi xưa 
 

                   
-------------[E]--------------------- 
 

                 
Chính nơi đây tôi đã tìm đến em. 
 

                        
---------------[Am]-------------------------[Dm]
 

                     
Tựa vào vai nhau trong tiếng sóng dịu êm 
 

                       
---------------------[G]-------------------[C]
 

                    
Người hứa với đi tôi đi hết quãng đường 
 

                     
-------------[F]----------------------[Dm]
 

                  
Nào có ai biết một ngày sẽ thay đổi 
 

                     
-----------[E]-------------------------- 
 

                  
Sóng xô đi đường tình chia hai lối. 
 

                      
-----------------[Dm]--------------------- 
 

                    
Nhìn nhau lần cuối để rồi chia tay mãi. 
 

                      
-----------[G]---------------------------[C]
 

                   
Khi giờ đây yêu thương không còn nữa 
 

                       
-------------------[F]-------------------[Dm]
 

                   
Người cất bước đi sao vô tình như thế 
 

                      
--------[E]-----------------------------[Am]
 

                   
Có lẽ nào người chẳng xót thương tôi. 
 

                      
-----------------[Dm]--------------------- 
 

                    
Gặp nhau lần cuối để rồi chia tay mãi, 
 

                      
-----------[G]---------------------------[C]
 

                   
Luôn cầu chúc cho em luôn hạnh phúc, 
 

                       
-------------------[F]-------------------[Dm]
 

                    
Để sóng cuốn trôi tôi theo đời nghệ sĩ, 
 

                      
--------[E]-----------------------------[Am]
 

                 
Tôi đã chọn vì tôi thích nỗi buồn 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người có xót thương tôi

				                         
Người có xót thương tôi 
 

                           
-----------------------[Am]----------------------[Dm]
 

                       
Hoàng hôn buông xuống trên bãi cát mình tôi. 
 

                       
----------------[G]------------------------[C]


                      
Lặng lẽ bước đi trong trên tiếng sóng biển, 
 

                    
---------------[F]------------------[Dm]
 

                  
Gợi lên nỗi nhớ lần lẹn hò khi xưa 
 

                   
-------------[E]--------------------- 
 

                 
Chính nơi đây tôi đã tìm đến em. 
 

                        
---------------[Am]-------------------------[Dm]
 

                     
Tựa vào vai nhau trong tiếng sóng dịu êm 
 

                       
---------------------[G]-------------------[C]
 

                    
Người hứa với đi tôi đi hết quãng đường 
 

                     
-------------[F]----------------------[Dm]
 

                  
Nào có ai biết một ngày sẽ thay đổi 
 

                     
-----------[E]-------------------------- 
 

                  
Sóng xô đi đường tình chia hai lối. 
 

                      
-----------------[Dm]--------------------- 
 

                    
Nhìn nhau lần cuối để rồi chia tay mãi. 
 

                      
-----------[G]---------------------------[C]
 

                   
Khi giờ đây yêu thương không còn nữa 
 

                       
-------------------[F]-------------------[Dm]
 

                   
Người cất bước đi sao vô tình như thế 
 

                      
--------[E]-----------------------------[Am]
 

                   
Có lẽ nào người chẳng xót thương tôi. 
 

                      
-----------------[Dm]--------------------- 
 

                    
Gặp nhau lần cuối để rồi chia tay mãi, 
 

                      
-----------[G]---------------------------[C]
 

                   
Luôn cầu chúc cho em luôn hạnh phúc, 
 

                       
-------------------[F]-------------------[Dm]
 

                    
Để sóng cuốn trôi tôi theo đời nghệ sĩ, 
 

                      
--------[E]-----------------------------[Am]
 

                 
Tôi đã chọn vì tôi thích nỗi buồn 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com