1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người còn đó ta còn đây

Cuộn trang

1. Thà [Dm] rằng người chết [F] đi Để cho [Bb] ta thiên thu [A7] sầu Để cho [Bb] ta còn đớn [Gm] đau mãi về [A7] sau Thà [F] rằng người chết [Am] đi Chôn kín [Dm] trong huyệt [C] sâu Mộ bia [Gm] xanh khắc [Bb] ghi mối tình [A7] đau. 2. Thà [Dm] rằng người chết [F] đi Chiếc khăn [Bb] tang để cho [A7] người Vết xiêm [Bb] y dành lấy [Gm] hơi hỡi người [A7] ơi Thà [F] rằng người chết [Am] đi Nhưng ấm [Dm] hương tình [C] đời Để cơn [Gm] mê có [A7] ta tìm đến [Dm] người. ĐK: Người [F] ơi sao người còn [Bb] đó Và [Dm] ta cớ sao còn [Gm] đây Tình [Bb] đó đã không còn trong tay [A7] này Từ [Dm] đây cho người cười [F] vui Từ [Gm] đây cho ta lẻ [Dm] loi Từ [Bb] đây trái tim vô [Gm] tình người [A7] ơi. 3. Thà [Dm] rằng không thấy [F] nhau Giữ cho [Bb] lâu phút ban [A7] đầu Bước chân [Bb] đi vào kiếp [Gm] sau để tìm [A7] nhau Thà [F] rằng không thấy [Am] nhau Ngày [Dm] tháng trong nguyện [C] cầu Tình yêu [Gm] ơi kiếp [A7] này đành cúi [Dm] đầu.

Video hướng dẫn