highlight chords
				            [Gm]     [Dm]          [Eb]    [F] 
  
                           
Em dù biết trái tim chẳng thể chia đôi, mà sao vẫn cứ 
        [Bb] [Gm]    [Dm]          [Eb]   [F]    [Gm] 
   
                                            
tham lam hỡi người. Em dù nói trái tim chỉ có anh thôi, mà sao vẫn mơ về hình bóng ai. 
[Gm]      [Dm]               [Eb] 
 
                          
Em là thế.. thế gian cũng giống như em, người ta ai 
  [F]        [Bb] 
 
             
chẳng tham lam hỡi người. 
 [Gm]      [Dm]           [Eb]     [F]     [Gm] 
   
                                   
Yêu một lúc đến hai ba bốn năm người, rồi cho yêu như vậy là mới yêu 
      [Bb]         [F]        [Cm] 
  
                              
Người con gái tham lam chính là em, người đừng nên nói nữa. 
      [Gm]       [Eb]    
 
                       
Em hãy quyết định đi, một là em yêu mình anh. 
     [F]              [D]         [D7] 
  
                            
Lỗi lầm xưa anh bỏ qua, còn không hãy bước bên người ta 
      [Bb]         [F]        [Cm] 
  
                            
Người con gái tham lam mãi là em, một bàn tay năm ngón. 
      [Gm]          [Eb] 
 
                         
Em chẳng biết chọn ai, chẳng cần em thêm bận tâm. 
      [F]         [D7]            [Gm] 
  
                            
Người ra đi sẽ là anh, để cho em được ấm êm bên người. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người con gái tham lam

				            [Gm]     [Dm]          [Eb]    [F] 
  
                           
Em dù biết trái tim chẳng thể chia đôi, mà sao vẫn cứ 
        [Bb] [Gm]    [Dm]          [Eb]   [F]    [Gm] 
   
                                            
tham lam hỡi người. Em dù nói trái tim chỉ có anh thôi, mà sao vẫn mơ về hình bóng ai. 
[Gm]      [Dm]               [Eb] 
 
                          
Em là thế.. thế gian cũng giống như em, người ta ai 
  [F]        [Bb] 
 
             
chẳng tham lam hỡi người. 
 [Gm]      [Dm]           [Eb]     [F]     [Gm] 
   
                                   
Yêu một lúc đến hai ba bốn năm người, rồi cho yêu như vậy là mới yêu 
      [Bb]         [F]        [Cm] 
  
                              
Người con gái tham lam chính là em, người đừng nên nói nữa. 
      [Gm]       [Eb]    
 
                       
Em hãy quyết định đi, một là em yêu mình anh. 
     [F]              [D]         [D7] 
  
                            
Lỗi lầm xưa anh bỏ qua, còn không hãy bước bên người ta 
      [Bb]         [F]        [Cm] 
  
                            
Người con gái tham lam mãi là em, một bàn tay năm ngón. 
      [Gm]          [Eb] 
 
                         
Em chẳng biết chọn ai, chẳng cần em thêm bận tâm. 
      [F]         [D7]            [Gm] 
  
                            
Người ra đi sẽ là anh, để cho em được ấm êm bên người. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com