1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người con gái Việt Nam da vàng

Cuộn trang

[A] Người con gái Việt [D] Nam da [A] vàng [E7] Yêu quê hương như yêu đồng lúa [A] chín Người con gái Việt [D] Nam da [A] vàng [E7] Yêu quê hương nước mắt lưng [A] ròng. Người con gái Việt [D] Nam da [A] vàng [E7] Yêu quê hương nên yêu người yếu [A] kém Người con gái ngồi [D] mơ thanh [A] bình [E7] Yêu quê hương như đã yêu [A] mình. [A] Em chưa [D] thấy quê [Bm] hương thanh [E7] bình [A] Em chưa [D] thấy xưa [Bm] kia Việt [E7] Nam [A] Em chưa [D] hát ca [Bm] dao một [E7] lần [A] Em chỉ có con [E7] tim căm [A] hờn. Người con gái một [D] hôm qua [A] làng [E7] Đi trong đêm, đêm vang ầm tiếng [A] súng Người gái chợt [D] ôm tim [A] mình [E7] Trên da thơm, vết máu loang [A] dần. Người con gái Việt [D] Nam da [A] vàng [E7] Mang giấc mơ quê hương lìa kiếp [A] sống Người con gái Việt [D] Nam da [A] vàng [E7] Yêu quê hương nay đã không [A] còn. [A] Ôi cái [D] chết đau [Bm] thương vô [E7] tình [A] Ôi đất [D] nước u [Bm] mê ngàn [E7] năm [A] Em đã [D] đến quê [Bm] hương một [E7] mình [A] Riêng tôi vẫn âu [E7] lo đi [A] tìm.

Video hướng dẫn