1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người đã quên

Cuộn trang

Chim xa [Em] rừng còn thương cây nhớ cội Người xa [B7] người rồi tội lắm người [Em] ơi Người bỏ ra [Am] đi quên tình xưa quên ước [G] thề Người đi quên lối [C] về quên tình nghĩa phu [B7] thê Năm năm [Em] rồi người không quay trở lại Chuyện ân [B7] tình thành nỗi nhớ riêng [Em] tư Bạc trắng như [Am] vôi, ta buồn ta đêm thế [G] sự Người quên quên mất [C] rồi, người lại [B7] nhớ nhớ khôn [Em] nguôi [G] Ta tìm lên đường phố [Em] cũ Ngày xưa vẫn tìm về nơi mái ấm nhà [G] êm [D] Ta như chim nhớ lá rừng Về [Am] thăm cây thăm cội sao [B7] rừng chiều đìu [Em] hiu Ta đâu [Em] ngờ tình yêu nay cách trở Từng đêm [B7] dài còn một bóng bơ [Em] vơ Tình nghĩa trăm [Am] năm đã chia hai huớng [G] đời Người đi quên mất [C] rồi, người lại [B7] nhớ nhớ khôn [Em] nguôi

Video hướng dẫn