Người đàn bà đi nhặt mặt trời

≣≣
Người đàn [Em] bà đi nhặt mặt [Am] trời
Trên [D] đống bỏ hoang [G] của loài người [B7]
Màn đêm che [Em] lối tưởng rằng nắng [Am] tươi
Sương đọng trên [C] lá ngỡ giọt nắng [B] rơi
Quên hết vì [Am] đâu đời [D] mình nên [Em] tội.
Người đàn [Em] bà đi nhặt cuộc [Am] tình
Không [D] nhớ người quen [G] bỏ mặc mình [B7]
Tuổi xanh khát [Em] nắng giữa đời cháy [Am] da
Đưa mặt lên [C] khóc thương tình xót [B] xa
Hay khóc người [Am] xưa lệ [D] nào cho [Em] vừa.
Người đàn [Em] bà đi nhặt đời [Am] mình [B7]
Trên [D] đống bỏ hoang [G] đầy tội tình
Cỏ cây như [Em] đứa mơ hồ biết [Am] đâu
Con đường đêm [F] vắng côn trùng dối [B] nhau
Chia chác niềm [Am] đau ,đời [D] người phai [Em] màu.
Người đàn [Em] bà đi nhặt mặt [Am] trời
Hong [D] ấm tình yêu [G] của loài người [B7]
Buồn thương nơi [Em] ấy có ngươi hóa [Am] điên
Quen mùi chăn [C] gối nhưng chẳng nhớ [B] tên
Trên đống bỏ [Am] hoang mà [D] lầm thiên [Em] đàng.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)