1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người đàn ông tham lam

Cuộn trang

[Dm] Anh dù biết trái [Am] tim chẳng thể chia đôi Mà [Bb] sao vẫn cứ [C] tham lam hỡi [F] người [A7] [Dm] Anh dù nói trái [Am] tim chỉ có em thôi Mà [Bb] sao vẫn mơ [C] về hình bóng [Dm] ai? [Dm] Anh là thế, thế [Am] gian cũng giống như anh Đàn [Bb] ông ai [C] chẳng tham lam hỡi [F] người [A7] [Dm] Yêu một lúc đến [Am] hai, ba, bốn, năm cô Rồi [Bb] cho yêu như [C] vậy là mới [Dm] yêu [Bb] Người đàn [F] ông tham lam chính là [C] anh Người đừng [Gm] nên nói nữa anh hãy [Dm] quyết định đi Một là [Bb] anh yêu mình em, lỗi lầm [Gm] xưa em bỏ qua Còn không [Am] hãy bước bên người [A7] ta Người đàn [F] ông tham lam mãi là [C] anh Một bàn [Gm] tay năm ngón anh chẳng [Dm] biết chọn ai Chẳng cần [Bb] anh thêm bận tâm, người ra [Gm] đi sẽ là em Để cho [Am] anh được ấm êm [Dm] bên người

Video hướng dẫn