1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người đến từ Triều Châu (2)

Cuộn trang

Nghìn trùng [A] xa
Ai còn vấn vương sông [F#m] hồ
Mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu [Bm] du

Ở đây [A] có bếp lửa [F#m] hồng
Và nơi [Bm] đây có mối duyên [E] nồng
Cùng nơi [F#m] đây
Anh đang chờ em xây mộng kết [Bm]

Ngày em [A] đến
Ấm lại mùa đông giá [F#m] lạnh mịt mờ
Ngày anh [E] đến
Cánh [A] hoa vườn em ngát [Bm] hương

Sẽ không [F#m] còn, Những u buồn !
[A] Chúng mình mãi gắn bó suốt đời [E] nhau
Ngày anh đến với [F#m] em
Gió cũng hát lao [Bm] xao
Cùng [F#m] đàn én [E] trong vườn [A] xuân

Video hướng dẫn