1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người đi ngang đời tôi

Cuộn trang

1. [Am] Nếu có [F] ai đã làm [G] tôi yêu thêm một [C] người [Am] Đó là [F] em đã làm [G] tôi chia đôi cuộc [C] tình Một [F] nửa cuộc tình trước [G] trao cho em vì [Em] em là người đến [Am] sau Nhưng còn [F] người yêu tôi đã [G] đến trước em. Vì rằng em [F] đã đến [G] sau [Em] nên ta chẳng thể có [Am] nhau Một [F] lần gặp gỡ là [G] định mệnh đó ôi [Em] duyên số đã an [Am] bài Không cho cho tôi [F] được nói [G] ra khi [Em] trong lòng tôi có [Am] em Đặt [F] tên chuyện tình của tôi em nhé chuyện một người [G] đã đi ngang đời [Am] tôi. 2. [Am] Đến hôm [F] nay, sau nhiều [G] đêm suy tư một [C] mình [Am] Tôi mới hiểu [F] ra trong lòng [G] tôi có bao lỗi [C] lầm Một [F] lỗi lầm không chỉ [G] riêng cho ai mà [Em] cho cả ba chúng [Am] tôi Ôi chuyện [F] tình chia đôi, trong [G] trái tim tôi. Một lỗi lầm [F] chẳng thể thứ [G] tha [Em] khi con đường yêu rẽ [Am] ngang Một [F] đường tình cũ, một [G] đường tình mới ôi [Em] duyên số không cho tôi [Am] chọn. Không cho tôi [F] chọn cả [G] hai [Em] ai có thể chọn giúp [Am] tôi Đặt [F] tên chuyện tình của tôi em nhé chuyện một người [G] đã đi ngang đời [Am] tôi. * Một [F] lỗi lầm không chỉ [G] riêng cho ai mà [Em] cho cả ba chúng [Am] tôi Chia [F] đôi cuộc tình, biết đâu đường về để [G] chọn về mình một lối yêu thôi woo...

Video hướng dẫn