1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người đi xây hồ Kẻ Gỗ

Cuộn trang

1. [F] Bởi chúng mình thương bao nhiêu [Am] mảnh đất [F] cằn Mà đời không [C] ngại đào [Dm] mấy con [F] kênh [Bb] Đắp hồ xây [F] đập, ta đưa [Dm] dòng nước [F] ngọt [Bb] Để dòng mương [C] nhỏ tắm [Am] mát quanh [F] năm [Bb] Ruộng đồng ta [C] thoả mơ [Dm] ước bao ngàn [F] năm 2. Kẻ gỗ là đây bao năm [Am] đợi tháng [F] chờ Này vùng [C] đá bạc đồi [Dm] núi lô [F] nhô [Bb] Như dòng suối [F] nhỏ theo [Dm] sông về với [F] biển [Bb] Bỏ đồi hoang [C] lại trong [Am] nắng trong [F] mưa [Bb] Để người nên [C] khổ như [Dm] đất kia cằn [F] khô ...ờ ớ … DK1 : Tay anh phá đá, tay [Bb] em đào sỏi Ngồi trong xe [C] ủi anh nhớ những ngày [Bb] hè Chân lội qua [F] khe em nhớ mùa đông giá [Bb] Ta nghe trong [Am] đó bao nhiêu là chuyện [F] lạ Ngày ta đi [C] học em nói thích nghề [Bb][F] Nay da em [Am] nâu tươi màu suy [F] nghĩ Thấy mùa phượng [C] vĩ ta ngỡ gặp mùa [F] thi Cũng ngày phượng nở hai [C] đứa mình ra [F] đi 3. Nghệ Tĩnh mình ơi, Sông Lam [Am] gọi Núi [F] Hồng Bạn về theo [C] bạn đào [Dm] núi ngăn [F] sông. [Bb] Đất trời như [F] vẫn vang [Dm] vang lời trống [F] giục [Bb] Mặt hồ lay [C] động nên [Am] sáng mênh [F] mông [Bb] Từng đàn cá [C] lượn cây [Dm] lúa thêm nặng [F] bông … ờ hớ … ĐK2: Ta đi những bước thênh [Bb] thang đồng rộng Làng ta di [C] động thêm có đất mình [Bb] cày Cho điện giăng [F] dây, cho máy về thôn xóm [Bb] Ta đi trong [Am] nắng trong mưa đời bận [F] rộn Bài thơ ta [C] đọc em thấy có điều [Bb][F] Như da em [Am] nâu tươi màu suy [F] nghĩ Thấy mùa phượng [C] vĩ xao xuyến mộng ngày [F] thi Cũng ngày phượng nở hai [C] đứa mình ra [F] đi [C][F] hớ hơ hơ hơ [C] hờ Cuộc đời vẫy gọi ta [F] nhớ (ơ ớ ơ…ớ) bao [C7] lần [F] đi, [ C7] lần [F] đi

Video hướng dẫn