highlight chords
Người [F] đưa thư đã đi [C7] qua
Nhưng cớ [F] sao không ngừng
Mà cứ [C7] đi, cứ [Gm] đi, cứ lạnh lùng [F] đi
Đừng quên [Fm] nhé có trông cho ta [C7] một lá thư [F] hồng
Kẻo [C7] tủi lòng ta luống công chờ [F] mong [C7]
Vô tâm tiếng [F] chân đều đều vang theo ai kia bước đi
Xa xa cứ [Dm] xa dần dần trong khi tim ta muốn [C7] lắng
Hoài công trông [G] ngóng mong chờ tin [F] vắng
Chắc [C7] người xa cách [G] nên lòng đã [C7] xa
Người đưa [F] thư đã đi [C7] xa
Ta ngóng [F] theo không ngừng
Người cứ [C7] đi, cứ [Gm] đi, cứ lạnh lùng [F] đi
Lần sau [Fm] nhé, nhớ mang cho ta [C7] một lá thư [F] hồng
Khỏi [C7] tủi lòng ta hôm sớm trông [F] mong
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người đưa thư đã qua

Trịnh Lâm Ngân
Người [F] đưa thư đã đi [C7] qua
Nhưng cớ [F] sao không ngừng
Mà cứ [C7] đi, cứ [Gm] đi, cứ lạnh lùng [F] đi
Đừng quên [Fm] nhé có trông cho ta [C7] một lá thư [F] hồng
Kẻo [C7] tủi lòng ta luống công chờ [F] mong [C7]
Vô tâm tiếng [F] chân đều đều vang theo ai kia bước đi
Xa xa cứ [Dm] xa dần dần trong khi tim ta muốn [C7] lắng
Hoài công trông [G] ngóng mong chờ tin [F] vắng
Chắc [C7] người xa cách [G] nên lòng đã [C7] xa
Người đưa [F] thư đã đi [C7] xa
Ta ngóng [F] theo không ngừng
Người cứ [C7] đi, cứ [Gm] đi, cứ lạnh lùng [F] đi
Lần sau [Fm] nhé, nhớ mang cho ta [C7] một lá thư [F] hồng
Khỏi [C7] tủi lòng ta hôm sớm trông [F] mong

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com