1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người đưa thư đã qua

Cuộn trang

Người [F] đưa thư đã đi [C7] qua Nhưng cớ [F] sao không ngừng Mà cứ [C7] đi, cứ [Gm] đi, cứ lạnh lùng [F] đi Đừng quên [Fm] nhé có trông cho ta [C7] một lá thư [F] hồng Kẻo [C7] tủi lòng ta luống công chờ [F] mong [C7] Vô tâm tiếng [F] chân đều đều vang theo ai kia bước đi Xa xa cứ [Dm] xa dần dần trong khi tim ta muốn [C7] lắng Hoài công trông [G] ngóng mong chờ tin [F] vắng Chắc [C7] người xa cách [G] nên lòng đã [C7] xa Người đưa [F] thư đã đi [C7] xa Ta ngóng [F] theo không ngừng Người cứ [C7] đi, cứ [Gm] đi, cứ lạnh lùng [F] đi Lần sau [Fm] nhé, nhớ mang cho ta [C7] một lá thư [F] hồng Khỏi [C7] tủi lòng ta hôm sớm trông [F] mong

Video hướng dẫn