highlight chords
1. [Dm] Chẳng là gì của [C] nhau
[Am] Như người dưng thế [Bb] thôi
Người dưng [Gm] chỉ lặng nhìn phía [F] xa
Cũng không được [C] đau khi em hạnh [A7] phúc.
2. [Dm] Vui buồn trong thoáng [C] giây
[Am] Trôi nhẹ như áng [Bb] mây
Lời kết [Gm] thúc đã khiến chúng [F] ta
Như hai người [A7] quen xa [Dm] lạ.
ĐK:
Ngày [Bb] đó phải chi đừng [C] gặp
Đừng cho [Am] nhau biết bao buồn [Dm] vui
[Bb] Đừng hẹn thề chắc [C] nay không ai phải [F] đau.
Rồi [Bb] câu chia tay đến [C] mau
[Am] Cướp mất đi bình [Dm] yên
[Gm] Nước mắt sẽ không [A7] rơi khi anh [Dm] cười.
* [Dm] Anh còn một giấc [C][Am] Chưa trọn vẹn ý [Bb] thơ
Đành chôn [Gm] giấu vào trong đáy [F] tim
Bởi đâu còn [C] chi mà mong hay [A7] nhớ.
[Dm] Hai người dưng thoáng [C] qua
[Am] Đã từng rất thiết [Bb] tha
Người dưng [Gm] chúc người kia sẽ [F] luôn yên vui
Và [A7] quên nơi [Dm] này.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người dưng

Nguyễn Hồng Thuận
1. [Dm] Chẳng là gì của [C] nhau
[Am] Như người dưng thế [Bb] thôi
Người dưng [Gm] chỉ lặng nhìn phía [F] xa
Cũng không được [C] đau khi em hạnh [A7] phúc.
2. [Dm] Vui buồn trong thoáng [C] giây
[Am] Trôi nhẹ như áng [Bb] mây
Lời kết [Gm] thúc đã khiến chúng [F] ta
Như hai người [A7] quen xa [Dm] lạ.
ĐK:
Ngày [Bb] đó phải chi đừng [C] gặp
Đừng cho [Am] nhau biết bao buồn [Dm] vui
[Bb] Đừng hẹn thề chắc [C] nay không ai phải [F] đau.
Rồi [Bb] câu chia tay đến [C] mau
[Am] Cướp mất đi bình [Dm] yên
[Gm] Nước mắt sẽ không [A7] rơi khi anh [Dm] cười.
* [Dm] Anh còn một giấc [C][Am] Chưa trọn vẹn ý [Bb] thơ
Đành chôn [Gm] giấu vào trong đáy [F] tim
Bởi đâu còn [C] chi mà mong hay [A7] nhớ.
[Dm] Hai người dưng thoáng [C] qua
[Am] Đã từng rất thiết [Bb] tha
Người dưng [Gm] chúc người kia sẽ [F] luôn yên vui
Và [A7] quên nơi [Dm] này.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com