1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người em sầu mộng

Cuộn trang

1. Em là gái [C] bên song cửa [F] Anh là mây bốn phương [C] trời Anh theo cánh [G] gió chơi vơi [Dm] Em vẫn năm trong nhung [G7] lụa. 2. Em chỉ là [C] em gái thôi [F] Người em sầu mộng muôn [C] đời Tình như tuyết [Dm] giăng đầu núi [G7] Vằng vặc muôn thu nét tuyệt [C] vời. ĐK: Ai bảo em là giai [F] nhân Cho đời anh đau [C] buồn Ai bảo em ngoi bên [G7] song Cho vương vấn nợ thi [C] nhân. Ai bảo em là giai [F] nhân Cho lệ đêm dâng [C] tràn Cho tình giăng đầy trước [G7] ngõ Cho mộng tràn gối [C] chăn.

Video hướng dẫn