1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người giàu tương tư

Cuộn trang

Đêm khuya [Am] rồi anh chẳng ngủ em [F] ơi Thương nhớ [A7] người trăn trở canh [Dm] dài Mang nỗi [F] sầu đi tìm tương [Am] tư Mơ ước nào em ắp trong [G] tim Đêm từng đêm khoắc khoải mong [E7] chờ. Anh yêu [Am] nàng lời tình thật [F] trao Em nỡ [A7] nào nghoảnh mặt cho [Dm] đành Đây gấm [F] lụa đây son vàng cao [Am] sang Anh sẵn sàng dứt bỏ sau [G] lưng Anh chỉ [E7] cần tình yêu của em [Am] thôi. Em ơi em [C] ơi giàu sang để mà làm [Am] gì Cho anh ưu [E7] tư sầu thương kín tâm [Am] hồn Đêm não [Dm] nề lầu hoang vắng đìu [E7] hiu. Em ơi em [C] ơi giàu sang để mà làm [Am] chi Hương hoa vây [E7] quanh hồn anh vẫn đơn [Am] lạnh Ôi bạc [Dm] tiền làm sao ấm con [G] tim Gấm nhung [E7] nào tô đẹp tình [Am] anh. Tâm tư [Am] này anh gửi trọn cho [F] em Năm tháng [A7] dài anh vẫn mong [Dm] chờ Biển có [F] cạn non mòn không [Am] phai Em hiểu lòng xin chớ thờ [G] ơ Cho anh [E7] được sống trọn niềm [Am] mơ.

Video hướng dẫn