Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người Hà Nội

Cuộn trang

[G] Đây Hồ Gươm, Hồng [C] Hà, Hồ [G] Tây Đây lắng [Am] hồn núi [G] sông ngàn [Bm] năm Đây Thăng [G] Long, đây Đông Đô, đây Hà [Em] Nội, Hà [Am] Nội mến [D] yêu. Hà Nội [C] cháy, khói lửa ngập [Em] trời Hà Nội [C] hồng ầm ầm [G] rung Hà Nội [C] vùng đứng [G] lên, Hà Nội [C] vùng đứng [G] lên Sông Hồng [G] reo Hà Nội [C] vùng [D] đứng [G] lên. Hà Nội đẹp [Gm] sao ôi nước Hồ [F] Gươm xanh thắm [D] lòng Bóng Tháp Rùa [A] thân mật êm ấm [D] lòng Hồng Hà tràn đầy, Hồng Hà [Gm] cuốn ngàn nguồn [G] sống tràn đầy [D] dâng. Hà Nội vui [G] sao, những cửa đầu [D] ô Tíu tít gánh [G] gồng đây Ô Chợ [A] Dừa, kia Ô Cầu [G] Dền Làn áo xanh [G] nâu Hà Nội tươi [C] thắm Sống vui phố [G] hè, bồi hồi chàng [D] trai, những đôi mắt [G] nào. Quanh [Am] co chen quanh rộn ràng Đồng [D] Xuân, xanh [G] tươi bát ngát Tây [Am] Hồ Hàng Đào ríu rít Hàng [Em] Đường, Hàng Bạc, Hàng [D] Gai. Ôi tha thiết [G] lòng ta [C] biết bao [Bm] nhiêu [Em] Mỗi tấc đất Hà [C] Nội đượm thắm [D] máu hồng [G] tươi. Một ngày [Bm] thu non sông chiến [G] khu về Đường vang [Bm] tiếng hát [Em] cuốn lòng [G] người "Đoàn quân Việt Nam đi" Hà Nội say mê [D] chen đón Cha [G] về, kín trời phơi [Em] phới vàng [D] sao. Ngày [C] ấy chói vinh [Em] quang [Am] vang ngàn [G] phương Lời thề [D] nước Việt [G] Nam [D] yêu [G] dấu [Em] ngả soi [D] bóng sông Hồng [G] Hà. Hà Nội [C] cháy khói lửa ngợp trời Hà Nội [G] hồng ầm ầm rung, sông Hồng [Em] reo Thét lên xung [Am] phong căm hờn sôi gầm [C] súng Bùng cháy, khắp phố ta [F] ơi, vùng [Bb] lên chiến sĩ ta [D] ơi Trời Hà Nội đỏ [G] máu. Bụi hè [G] đường cuốn bốc tung [C] bay, xác thù [D] rơi dưới gót [G] giày Ầm ầm [E] cười tiếng súng vui [Am] thay vang ngày [C] mai [D] sáng [G] láng [G] Này lớp lớp người đi [D] ánh sao tưng [Em] bưng chói lói lòng [D] ta Mai [Em] này lớp lớp người di thét [Am] vang vang [C] trời [Am] khải [G] hoàn. Nhìn [C] đây máu chúng ta tươi bao [Bm] nhiêu đất [Em] này ta tưới ngày [Am] mai vút [G] lên Hồng [C] Hà réo sóng say [Bm] sưa trông Cha bóng [Em] Người [D] mênh [G] mông. Mắt [G] Người sáng láng vầng [D] sao thắm tươi trán [Em] Người mái tóc bạc [D] thêm Bóng [Em] cờ bát ngát ngày [Am] vui nước non reo [C] cười trên [D] môi Người [C] cười [Am] Tiếng [G] cười ngày [D] về chiến [G] thắng.