1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người hàng xóm

Cuộn trang

Nhà [Am] nàng [Dm] ở cạnh nhà [Am] tôi Cách nhau cái [Dm] giậu mồng tơi xanh [Am] rờn Hai người sống giữa cô [Dm] đơn Nàng như cũng [Am] có nỗi buồn giống [E7] tôi Giá [Dm] đừng có dậu mồng [Am] tơi Thế nào tôi [C] cũng sang [Dm] chơi thăm [Am] nàng. [A] Tôi chiêm bao rất nhẹ [A] nhàng Có [D] con bướm trắng thường sang bên [A] này Bướm [Am] ơi, bướm hãy vào [F] đây! Cho tôi hỏi [E] nhỏ câu này chút [D] thôi. Chả [C#m] bao giờ thấy nàng [F#m] cười Nàng hong tơ ướt ra ngoài mái [G] hiên Mắt [A] nàng đăm đắm trông [D] lên Con bươm bướm [E7] trắng về bên ấy [Am] rồi.

Video hướng dẫn