1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người không cô đơn

Cuộn trang

1. Tôi không cô [Am] đơn vì em gian em dối Quen cho tôi vay nhiều cay đắng lâu [F] nay Tay đan trong [Dm] tay [F] xưa tôi đâu hay Lời ái ân vơi [C] đầy chỉ là cơn gió heo [E7] mây 2. Tôi không cô [Am] đơn vì tôi hay tôi biết Em yêu cho vui bằng ngôn ngữ trên [F] môi Nên em xa [Dm] tôi, [F] nên ai chung đôi Bài toán em xong [C] rồi Vương [E7] tình sau thuộc về [Am] tôị. ĐK: Cô đơn mà [Am] chi, cô đơn làm [F] gì Khi người yêu bỏ ra [D] đi Không [A7] lời thăm hỏi phân [Dm] kỳ Cô đơn mà [F] chi, cô đơn được [Am] gì Khi tình tôi chẳng ra [Dm] gì Thêm [E7] gầy héo tuổi xuân [Am] thì [Dm] [Am] 3. Tôi không cô [Am] đơn, mà cô đơn chi nữa Trăm không thư em còn thương dấu con [F] tem Nay mang thư [Dm] em [F] cho trăng khuya xem Rồi đốt lên ven [C] thềm nghe [E7] mình không còn cô [Am] đơn.

Video hướng dẫn