1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người không đáng

Cuộn trang

Vòng hợp âm: [Am] [F] [C] [G] Không phải [Am] em [F] [C] đã đổi [G] thay Chỉ vì [Am] anh [F] đã [C] hết dịu [G] dàng Anh nhận [Am] thấy [F] anh [C] mới khác [G] xưa. Nhưng [Am] anh [F] lại cố [C] chấp [G] không hề [Am] nói [F] Nhưng [C] anh luôn muốn [G] em phải chạy [Am] theo [F] Tính [C] cách của [G] anh luôn đổi [Am] thay [F] [C] Em rất [G] mệt phải [Am] không [F], phải [C] không? [G] ĐK: Câu chuyện [Am][F][C] em với [G] anh Nay còn [Am] đâu những [F] phút ban [C] đầu [G] Bạn bè [Am] em [F] vẫn [C] nói với [G] em hãy quên [Am] anh [F] Hãy quên [C] anh, người không [G] đáng như [Am] anh.

Video hướng dẫn