highlight chords
Vòng hợp âm: [Am] [F] [C] [G]
Không phải [Am] em [F] [C] đã đổi [G] thay
Chỉ vì [Am] anh [F] đã [C] hết dịu [G] dàng
Anh nhận [Am] thấy [F] anh [C] mới khác [G] xưa.
Nhưng [Am] anh [F] lại cố [C] chấp [G] không hề [Am] nói [F]
Nhưng [C] anh luôn muốn [G] em phải chạy [Am] theo [F]
Tính [C] cách của [G] anh luôn đổi [Am] thay [F]
[C] Em rất [G] mệt phải [Am] không [F], phải [C] không? [G]
ĐK:
Câu chuyện [Am][F][C] em với [G] anh
Nay còn [Am] đâu những [F] phút ban [C] đầu [G]
Bạn bè [Am] em [F] vẫn [C] nói với [G] em hãy quên [Am] anh [F]
Hãy quên [C] anh, người không [G] đáng như [Am] anh.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người không đáng

Khắc Việt
Vòng hợp âm: [Am] [F] [C] [G]
Không phải [Am] em [F] [C] đã đổi [G] thay
Chỉ vì [Am] anh [F] đã [C] hết dịu [G] dàng
Anh nhận [Am] thấy [F] anh [C] mới khác [G] xưa.
Nhưng [Am] anh [F] lại cố [C] chấp [G] không hề [Am] nói [F]
Nhưng [C] anh luôn muốn [G] em phải chạy [Am] theo [F]
Tính [C] cách của [G] anh luôn đổi [Am] thay [F]
[C] Em rất [G] mệt phải [Am] không [F], phải [C] không? [G]
ĐK:
Câu chuyện [Am][F][C] em với [G] anh
Nay còn [Am] đâu những [F] phút ban [C] đầu [G]
Bạn bè [Am] em [F] vẫn [C] nói với [G] em hãy quên [Am] anh [F]
Hãy quên [C] anh, người không [G] đáng như [Am] anh.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com