1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người lính già xa quê hương

Cuộn trang

Người lính [Dm] già xa quê [F] hương Nghe trong [C] tim đêm ngày trăn [Dm] trở Nhớ quá một [Am] thời chinh chiến gian [Dm] lao Nhớ phút hiên [F] ngang đi vào binh [Dm] lửa [G] Sắt thép trong tay đang đối diện [Dm] thù [C] Bỗng tiếng loa vang lệnh truyền buông [Am] thả Nửa đời còn [C] gì cung kiếm ngang [Dm] trời. [G] [Dm] Người lính già xa quê [F] hương Bao nhiêu [C] đêm anh nằm không [Dm] ngủ Nhớ quá mẹ [Am] hiền, nhớ quá anh [Dm] em Nhớ những đêm [F] mưa quân hành đất [Dm] đỏ [G] Nhớ những đêm xuân nơi chốn địa [Dm] đầu [C] Nay quá xa xăm đường về thăm [Am] thẳm Nửa đời ngậm [C] ngùi mang kiếp tha [Dm] phương. [G] [Dm] [Dm] Ôi còn [Bb] đâu, còn [Am] đâu Bạn bè ta những anh hùng hào [Dm] kiệt Không tiếc [C] chi xương máu giữ màu [F] cờ [Am] Ôi còn đâu, còn [Dm] đâu Một thời [G] trai một thời súng [Am] gươm Nay bỗng dưng thành kẻ lưu [Dm] vong. [G] [Dm] Người lính già xa quê [F] hương Nhưng trong [C] tim chưa tàn ánh [Dm] lửa Vẫn ước một [Am] ngày theo bước Quang [Dm] Trung Vẫn thấy quê [F] hương đêm ngày réo [Dm] gọi [G] Vẫn thấy trong tim canh cánh đường [Dm] về Vẫn thấy nơi [C] đây chỉ là đất [Am] tạm Thầm hẹn ngày [C] về chết giữa quê [Dm] hương.

Video hướng dẫn