1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người lính trẻ

Cuộn trang

Người lính [D] trẻ chết trận chiều qua Nên trăng [G] sao vụt tắt chẳng [D] ngờ Người lính [G] trẻ chết trận hồi [D] mơi Nên hôm [A7] nay chẳng có mặt [D] trời. Người lính trẻ chết trận ngày mai Trên quê [G] hương ngọn lúa rụng [D] rời Người lính [G] trẻ chết trận ngày [D] kia Trên ngôi [A7] cao là hết dị [D] kỳ. Nhiều vị [G] trời ngồi ôm mặt khóc Từng vị [A7] thần rủ nhau vụt [D] mất Tình chỉ [Em] còn màu tang lạnh ngắt Và còn [A7] gì nhan sắc người [D] yêu. Sờ vào [G] đàn thì dây vừa đứt Đọc truyện [Em] tình, dòng chữ rụng [A7] rơi Rồi loài [F#m] người đổi thay hình dáng Người trần [Bm] truồng về thuở hồng [Em] hoang. [A7] Người lính [D] trẻ chết trận ngoài khơi Nên không [G] nghe chủ nghĩa tuyệt [D] vời Người lính [G] trẻ chết trận bờ [D] ao Không dương [A7] danh một chế độ [D] nào. Người lính trẻ chết trận còn đâu Nên không [G] lâu, nổ vỡ địa [D] cầu Người lính [G] trẻ chết trận rồi [D] nghe ! Xin nghe [A7] đây tận thế gần [D] kề Người lính [Eb] trẻ chết rồi còn [D] chi! Còn [D] chi?

Video hướng dẫn