highlight chords
Ngâm thơ:
Sang sông lỡ chuyến đò tình
Yêu đương một gánh bây giờ gãy đôi
Từ ngày tình nghĩa chia phôi
Anh đi đường ấy bỏ tôi một mình .....
Người ta dỗ ngọt tôi vào tình [Am] yêu
Bây giờ chê [E7] chán nẻo đi đường [Am] về
Tôi lầm tin lời người [F] ta
Tôi [Am] lầm tôi khổ vì [Dm] yêu
Để rồi [E7] đây nức nở thế [Am] này [Dm] - [Am]
Người ta đã bỏ tôi rồi bạn [Am] ơi
Đâu còn chi [E7] nữa mà mong mà [Am] chờ
Cung đàn lỡ nhịp đường [F] tơ
Cung [Am] sầu chết cả hồn [Dm] thơ
Để lòng [E7] tôi giá lạnh như [Am] tờ [Dm] - [Am]
Ai [Am] đem con sáo sang sông
Để [G] cho nó sổ lồng nó [F] bay
Nó [A7] bay nó chẳng về [Dm] đâu
Ai chia duyên bắc tình [Dm] nam
Người nơi đầu [C] gió [E7] kẻ ngoài chân [Am] mây [Dm] - [Am]
Người ta đã bỏ tôi rồi bạn [Am] ơi
Bây giờ đi [C] sớm về khuya một [Am] mình
Ôi nhìn thế sự nổi [F] trôi
Cũng [Am] đành chấp nhận mà [Dm] thôi
Để [E7] mặt cho con tạo xoay [Am] vờn
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người mang tâm sự

Như Phy
Ngâm thơ:
Sang sông lỡ chuyến đò tình
Yêu đương một gánh bây giờ gãy đôi
Từ ngày tình nghĩa chia phôi
Anh đi đường ấy bỏ tôi một mình .....
Người ta dỗ ngọt tôi vào tình [Am] yêu
Bây giờ chê [E7] chán nẻo đi đường [Am] về
Tôi lầm tin lời người [F] ta
Tôi [Am] lầm tôi khổ vì [Dm] yêu
Để rồi [E7] đây nức nở thế [Am] này [Dm] - [Am]
Người ta đã bỏ tôi rồi bạn [Am] ơi
Đâu còn chi [E7] nữa mà mong mà [Am] chờ
Cung đàn lỡ nhịp đường [F] tơ
Cung [Am] sầu chết cả hồn [Dm] thơ
Để lòng [E7] tôi giá lạnh như [Am] tờ [Dm] - [Am]
Ai [Am] đem con sáo sang sông
Để [G] cho nó sổ lồng nó [F] bay
Nó [A7] bay nó chẳng về [Dm] đâu
Ai chia duyên bắc tình [Dm] nam
Người nơi đầu [C] gió [E7] kẻ ngoài chân [Am] mây [Dm] - [Am]
Người ta đã bỏ tôi rồi bạn [Am] ơi
Bây giờ đi [C] sớm về khuya một [Am] mình
Ôi nhìn thế sự nổi [F] trôi
Cũng [Am] đành chấp nhận mà [Dm] thôi
Để [E7] mặt cho con tạo xoay [Am] vờn

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com