1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người mang tâm sự

Cuộn trang

Ngâm thơ: Sang sông lỡ chuyến đò tình Yêu đương một gánh bây giờ gãy đôi Từ ngày tình nghĩa chia phôi Anh đi đường ấy bỏ tôi một mình ..... Người ta dỗ ngọt tôi vào tình [Am] yêu Bây giờ chê [E7] chán nẻo đi đường [Am] về Tôi lầm tin lời người [F] ta Tôi [Am] lầm tôi khổ vì [Dm] yêu Để rồi [E7] đây nức nở thế [Am] này [Dm] - [Am] Người ta đã bỏ tôi rồi bạn [Am] ơi Đâu còn chi [E7] nữa mà mong mà [Am] chờ Cung đàn lỡ nhịp đường [F] tơ Cung [Am] sầu chết cả hồn [Dm] thơ Để lòng [E7] tôi giá lạnh như [Am] tờ [Dm] - [Am] Ai [Am] đem con sáo sang sông Để [G] cho nó sổ lồng nó [F] bay Nó [A7] bay nó chẳng về [Dm] đâu Ai chia duyên bắc tình [Dm] nam Người nơi đầu [C] gió [E7] kẻ ngoài chân [Am] mây [Dm] - [Am] Người ta đã bỏ tôi rồi bạn [Am] ơi Bây giờ đi [C] sớm về khuya một [Am] mình Ôi nhìn thế sự nổi [F] trôi Cũng [Am] đành chấp nhận mà [Dm] thôi Để [E7] mặt cho con tạo xoay [Am] vờn

Video hướng dẫn