1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người mang tên cô đơn

Cuộn trang

[G] đơn, [Em][Am] đơn [D] Thôi đừng gọi tên [G] tôi Ðể tôi đi cho đẹp lòng [D] người Cô [Am] đơn, cô [D] đơn [G] Thôi đừng gọi tên [C] tôi Thiết tha chi nữa mà chào [G] mời. Còn được [C] gì ngoài bạn [Cm] bè giờ quá xa [D] xôi Ðứa đầu ghềnh đứa cuối chân [G] trời Về rồi đi như sương như [B] khói Còn được [E] gì ngoài cuộc tình vừa dứt đêm [Am] qua Sau vài lời chia tay nhạt [D] nhoà Đưa một người về cõi xót [G] xa. Ðã [Bm] bảo đừng trở lại Tình chẳng [Em] thành Ðừng [Am] đánh mất tương lai [D] nhau Nói mãi đã nghe [G] chưa. Ðược [Cm] rồi để tôi [G] đi Như định [D] mệnh từng [G] cuốn xô theo chân [F] người Ðầy mang kiếp cô [G] đơn. Một lần [C] về từ lệ [Cm] hồng đẫm ướt cơn [D] mê Thương tình người dáng dấp não [G] nề Chuyện nghìn đêm trăng sao băng [B] vỡ Một lần [E] về từ cuộc tình vừa mới thăng [Am] hoa Ta còn gì sau đêm ngọc [D] ngà Ðể đền bù từ mai xót [G] xa.

Video hướng dẫn