1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người mất ngủ

Cuộn trang

[D] Đêm nay [A] cô đơn không [D] còn ai Chỉ một mình [G] ôm tháng ngày [Em] đã [F#m] qua Và một tình [G] yêu lỡ làng xót [A7] xa [D] Đêm nay [A] cô đơn thức cùng [Bm] ta Để cùng hòa [G] tan nỗi buồn [Em] xót [F#m] xa Và cùng chìm [G] trong giấc mộng [Em] Cớ [F#m] sao em lại [Bm] về Để đêm [F#m] nay một đêm trắng [Bm] đêm? Làm sao khóe [G] mắt đừng cay? Làm sao nỗi [F#m] nhớ ngủ [Bm] say? trong quên [A7] lãng [D] Không [F#7] thể ngủ [Bm] được Vì [G] em hay vì [Em] nỗi cô [A] đơn? [D] Đêm [F#7] đã dần [Bm] tan Mà [G] sao giấc mộng [Em] mãi nơi [A] đâu? Tìm [D] mãi nhớ [F#7] mãi thức [Bm] mãi Bình [G] yên hãy [A7] đến với [D] tôi Tăng ½ tone lên [Eb] ----- [Eb] Không [G7] thể ngủ [Cm] được Vì [Ab] em hay vì [Fm] nỗi cô [Bb] đơn? [Eb] Đêm [G7] đã dần [Cm] tan Mà [Ab] sao giấc mộng [Fm] mãi nơi [Bb] đâu? Tìm [Eb] mãi nhớ [G7] mãi thức [Cm] mãi Bình [Ab] yên hãy [Bb7] đến với [Eb] tôi

Video hướng dẫn