1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người mẹ của tôi

Cuộn trang

Nước mắt mẹ không [Dm] còn, vì khóc những đứa [Gm] con Lần lượt ra đi, đi [A7] mãi mãi Thời gian trôi [Gm] qua, vết thương trên thịt [Eb] da Đã [Em] lành theo năm [A7] tháng Nhưng vết thương lòng mẹ [Bb] vẫn còn nặng [Dm] mang Mẹ Việt Nam [A] ơi! Mẹ Việt [Bb] Nam ơi [C] Khi con [Dm] đi qua khắp nẻo [Gm] đường Nghe quê [C] hương chìm trong [F] khói bom Mong sao [Bb] cơn mưa gió [C] vô thường Không lung [A7] lay làm rớt hạt sương Mẹ Việt Nam ơi! Mẹ Việt [E] Nam ơi Mây khói [A7] tan rồi còn lại mẹ [Dm] tôi Đất nước, nay vẫn [Dm] còn, còn những đứa [Eb] con Dù đi xa muôn [C] phương vẫn [A7] nhớ Mẹ đang [Gm] cô đơn, chúng con yêu [Eb] mẹ hơn Mỗi [Em] chiều nghiêng nghiêng [A7] bóng Ghi khắc trong lòng hình [Bb] dáng mẹ ngồi [Dm] trông Mẹ Việt [A7] Nam ơi! Mẹ Việt [Bb] Nam ơi [C] Cho con [Dm] xin chia sớt nỗi [Gm] buồn Cho con [C] xin sẻ đôi bát [F] cơm Cho con [Bb] hôn đôi mắt [C] mỏi mòn Cho con [A7] soi lại bóng hình con Mẹ Việt Nam ơi! Mẹ Việt [E] Nam ơi Xin cám [A7] ơn người, người mẹ của [Dm] tôi

Video hướng dẫn