1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người mẹ hiền yêu dấu (Maman Oh Maman)

Cuộn trang

Người mẹ hiền yêu [Am] dấu mẹ [A7] đã trao về [Dm] ta [G] Ngàn muôn âu yếm trong [G7] những năm vừa [C] qua [Am] Mẹ hiền có biết khi [A7] lớn khôn ra [Dm] đời [E] Con sẽ nhớ hoài bóng dáng [Am] người Người mẹ hiền yêu [Am] dấu dù [A7] sáng hay về [Dm] đêm [G] Lòng nguyện luôn luôn săn [G7] sóc mẹ bình [C] yên [Am] Và con sẽ đến vào [A7] bất cứ lúc [Dm] nào [E] Khi có ai làm me nghẹn [Am] ngào [G] Và con xin [C] hứa nếu [F] lỡ mẹ rơi [Am] lệ Con [Dm] sẽ ôm mẹ [F] thật sát trong [E] lòng [G] Chẳng tình thương [C] nào to [F] lớn hơn cho [Am] bằng Tình [Bb] yêu thương con [F] đã trao cho [E] mẹ Người [Am] mẹ hiền yêu hỡi những [A7] lúc mẹ cười [Đm] vui Là [G] mặt trời sáng chói mưa [G7] buốt không hề [C] rơi [Am] Và con sẽ cố từ [A7] sáng đến trưa [Dm] chiều [E] Khi thấy mẹ thì cười vui thật [Am] nhiều ------------------- Maman, oh Ma- [Am] man, toi [A7] qui m'as don- [Dm][G] Tant de tendresse de- [G7] puis tant d'an- [C] nées, [Am] Tu le sais bien, quand [A7] je serai [Dm] grand [E] Je penserai à toi Ma- [Am] man Maman, oh Ma- [Am] man, le [A7] jour et la [Dm] nuit [G] Je veillerai tou- [G7] jours sur ta [C] vie [Am] Je serai là à [A7] tous les ins- [Dm] tants [E] Pour te protéger Ma- [Am] man [G] Je te pro- [C] mets, si [F] jamais tu pleu- [Am] res De [Dm] te serrer [F] fort sur mon [E] cur [G] Il n'y aura [C] pas d'a – [F] mour aussi [Am] grand Que [Bb] mon amour [F] pour toi, Ma- [E] man Maman, oh Ma- [Am] man, quand [A7] tu me sou- [Dm] ris [G] C'est un soleil qui [G7] chasse la [C] pluie [Am] J'essayerai de [A7] sourire au [Dm] temps [E] Chaque jour pour toi Ma- [Am] man [G] Je te pro- [C] mets, si [F] jamais tu pleu- [Am] res De [Dm] te serrer [F] fort sur mon [E] cur [G] Il n'y aura [C] pas d'a – [F] mour aussi [Am] grand Que [Bb] mon amour [F] pour toi, Ma- [E] man Maman, oh Ma- [Am[ man, toi [A7] qui m'as don- [Dm][G] Tant de tendresse de- [G7] puis tant d'an- [C] nées [Am] Tu le sais bien, quand [A7] je serai [Dm] rand [E] Je penserai à toi, Ma –[Am] man

Video hướng dẫn