1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người mẹ miền Nam tay không đánh giặc

Cuộn trang

1. Gieo lúa trồng [Am] khoai ngày qua ngày gặt hái nuôi [Dm] con Lòng những [Am] mong ấm lành mảnh [E] áo [Am] Nhưng chẳng được [Dm] yên vì giặc [G] Mỹ Chúng ngang [C] nhiên tàn sát dân [Am] mình Chà đạp [Em] lên tự do cuộc [Am] sống. [Am] Mẹ đã đứng [G] lên, [C] mẹ đã đứng [F] lên đôi bàn tay không cầm vũ [Em] khí Chỉ có niềm [C] tin và sức mạnh chân [Am] lý Mẹ đã [C] đi cùng với xóm [Em] làng [E] chống giặc đốt [C] nhà cướp phá quê [E] ta [Am] Mẹ đã đứng [G] lên đạp hết bất [C] công, vũ khí trong [Em] tay Là khối căm [Am] hờn với tình [F] yêu quê [G] hương đất [C] nước. Lệnh tiến [G] công cả nước xuống [Am] đường Mẹ đã [F] đi trong đám biểu [C] tình cùng đứa con [Em] thơ Vẫn bước hiên [G] ngang trước nòng súng [Em] giặc. 2. Không thể ngồi [Am] yên nhìn quân thù tàn phá quê [Dm] hương Nhìn núi [Am] sông chất chồng hờn [E] oán [Am] Không thể ngồi [Dm] yên vì giặc [G] Mỹ Bát cơm [C] ăn còn thắm máu [Am] đào Cả miền [Em] Nam lòng đau dạ [Am] xót. [Am] Mẹ đã đứng [G] lên [C] mẹ đã đứng [F] lên đem hờn căm biến thành vũ [Em] khí Yêu quý tự [C] do vững vàng ý [Am] chí Mẹ đã [C] đi vào các bót [Em] đồn [E] hỏi tội đứa [C] nào bắn chết con [E] ta [Am] Mẹ đã đứng [G] lên đạp hết bất [C] công vũ khí mang [Em] theo Là khối căm [Am] hờn với lòng [F] dân kiên [G] trung bất [C] khuất. Mẹ đã [G] đi vào các phố [Am] phường. Mẹ đã [F] đi trong đám biểu [C] tình nằm trước xe [Em] tăng Bắt lũ tay [G] sai cúi [E] đầu khiếp [Am] sợ. Sông nước Cửu [Am] Long bốn mùa sóng vỗ Thôi thúc dân [Dm] làng vùng lên đấu [C] tranh Người mẹ Miền [G] Nam kiên cường anh [F] dũng Chỉ có tay không [G] mà chiến [E] thắng kẻ [Am] thù.

Video hướng dẫn