highlight chords
1. Gieo lúa trồng [Am] khoai ngày qua ngày gặt hái nuôi [Dm] con
Lòng những [Am] mong ấm lành mảnh [E] áo [Am]
Nhưng chẳng được [Dm] yên vì giặc [G] Mỹ
Chúng ngang [C] nhiên tàn sát dân [Am] mình
Chà đạp [Em] lên tự do cuộc [Am] sống.
[Am] Mẹ đã đứng [G] lên, [C] mẹ đã đứng [F] lên đôi bàn tay không cầm vũ [Em] khí
Chỉ có niềm [C] tin và sức mạnh chân [Am] lý
Mẹ đã [C] đi cùng với xóm [Em] làng [E] chống giặc đốt [C] nhà cướp phá quê [E] ta
[Am] Mẹ đã đứng [G] lên đạp hết bất [C] công, vũ khí trong [Em] tay
Là khối căm [Am] hờn với tình [F] yêu quê [G] hương đất [C] nước.
Lệnh tiến [G] công cả nước xuống [Am] đường
Mẹ đã [F] đi trong đám biểu [C] tình cùng đứa con [Em] thơ
Vẫn bước hiên [G] ngang trước nòng súng [Em] giặc.
2. Không thể ngồi [Am] yên nhìn quân thù tàn phá quê [Dm] hương
Nhìn núi [Am] sông chất chồng hờn [E] oán [Am]
Không thể ngồi [Dm] yên vì giặc [G] Mỹ 
Bát cơm [C] ăn còn thắm máu [Am] đào
Cả miền [Em] Nam lòng đau dạ [Am] xót.
[Am] Mẹ đã đứng [G] lên [C] mẹ đã đứng [F] lên đem hờn căm biến thành vũ [Em] khí
Yêu quý tự [C] do vững vàng ý [Am] chí
Mẹ đã [C] đi vào các bót [Em] đồn [E] hỏi tội đứa [C] nào bắn chết con [E] ta
[Am] Mẹ đã đứng [G] lên đạp hết bất [C] công vũ khí mang [Em] theo
Là khối căm [Am] hờn với lòng [F] dân kiên [G] trung bất [C] khuất.
Mẹ đã [G] đi vào các phố [Am] phường.
Mẹ đã [F] đi trong đám biểu [C] tình nằm trước xe [Em] tăng
Bắt lũ tay [G] sai cúi [E] đầu khiếp [Am] sợ.
Sông nước Cửu [Am] Long bốn mùa sóng vỗ
Thôi thúc dân [Dm] làng vùng lên đấu [C] tranh
Người mẹ Miền [G] Nam kiên cường anh [F] dũng
Chỉ có tay không [G] mà chiến [E] thắng kẻ [Am] thù.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người mẹ miền Nam tay không đánh giặc

Thuận Yến
1. Gieo lúa trồng [Am] khoai ngày qua ngày gặt hái nuôi [Dm] con
Lòng những [Am] mong ấm lành mảnh [E] áo [Am]
Nhưng chẳng được [Dm] yên vì giặc [G] Mỹ
Chúng ngang [C] nhiên tàn sát dân [Am] mình
Chà đạp [Em] lên tự do cuộc [Am] sống.
[Am] Mẹ đã đứng [G] lên, [C] mẹ đã đứng [F] lên đôi bàn tay không cầm vũ [Em] khí
Chỉ có niềm [C] tin và sức mạnh chân [Am] lý
Mẹ đã [C] đi cùng với xóm [Em] làng [E] chống giặc đốt [C] nhà cướp phá quê [E] ta
[Am] Mẹ đã đứng [G] lên đạp hết bất [C] công, vũ khí trong [Em] tay
Là khối căm [Am] hờn với tình [F] yêu quê [G] hương đất [C] nước.
Lệnh tiến [G] công cả nước xuống [Am] đường
Mẹ đã [F] đi trong đám biểu [C] tình cùng đứa con [Em] thơ
Vẫn bước hiên [G] ngang trước nòng súng [Em] giặc.
2. Không thể ngồi [Am] yên nhìn quân thù tàn phá quê [Dm] hương
Nhìn núi [Am] sông chất chồng hờn [E] oán [Am]
Không thể ngồi [Dm] yên vì giặc [G] Mỹ 
Bát cơm [C] ăn còn thắm máu [Am] đào
Cả miền [Em] Nam lòng đau dạ [Am] xót.
[Am] Mẹ đã đứng [G] lên [C] mẹ đã đứng [F] lên đem hờn căm biến thành vũ [Em] khí
Yêu quý tự [C] do vững vàng ý [Am] chí
Mẹ đã [C] đi vào các bót [Em] đồn [E] hỏi tội đứa [C] nào bắn chết con [E] ta
[Am] Mẹ đã đứng [G] lên đạp hết bất [C] công vũ khí mang [Em] theo
Là khối căm [Am] hờn với lòng [F] dân kiên [G] trung bất [C] khuất.
Mẹ đã [G] đi vào các phố [Am] phường.
Mẹ đã [F] đi trong đám biểu [C] tình nằm trước xe [Em] tăng
Bắt lũ tay [G] sai cúi [E] đầu khiếp [Am] sợ.
Sông nước Cửu [Am] Long bốn mùa sóng vỗ
Thôi thúc dân [Dm] làng vùng lên đấu [C] tranh
Người mẹ Miền [G] Nam kiên cường anh [F] dũng
Chỉ có tay không [G] mà chiến [E] thắng kẻ [Am] thù.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com