1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người mẹ

Cuộn trang

Tôi [Am] muốn làm hạt nắng để [Dm] đến bên mẹ Ươm [E] lên mái tóc để tóc sáng lóng [E7] lánh. Tôi [Am] muốn làm ngọn gió để [Dm] đến ôm mẹ Hôn [E] lên đôi mắt hằn [E7] sâu dấu chân [Am] chim. Sợi [G] tóc màu mây trắng [Dm] kể tôi nghe Ngày [G] xưa mẹ truyền cơm [F] qua vách [E7] cấm Vượt [Am] qua ngàn sóng gió mẹ [Dm] vẫn ung [E7] dung [C] Lòng thuỷ chung [E7] mẹ Việt Nam sáng [Am] ngời. [Am] Ôi tấm lòng người mẹ Bàn [Dm] Cờ Người mẹ Việt [E7] Nam sáng [Am] mãi.

Video hướng dẫn