highlight chords
				              [G]       [D] 
Bờ sông nước cuốn  
                 [Em] 
Cô gái hoang ngồi nhìn xuống chân  
  [C]        [D]        [Em] [C] 
Sám hối một mình bên nỗi đau giang hồ  
   [Am]           [A7] [D] 
Mong qua cơn mộng du một thời  
 

  [G]                  [D]   [Em] 
Gạt thôi nước mắt hãy cho đời nhìn lại vẫn tin  
  [C]           [D]         [Em] [C] 
Quá khứ dưới got giầy,em cứ đi tới vùng trời mới  
        [D]               [Em] 
Thênh thang nơi phồn hoa quên cơn mơ ngày qua  
  [C]            [D] 
Nơi kia cơn mộng du lụi tàn  
 

         
(giống phía trên) 
 

  [G]         [D]            
Cười lên với nắng hãy cho đời nhìn em đứng dậy 
   [C]                      [Bm] 
Không ai cho không ai nên em hãy tự tìm lại chính em 
  [C]         
Phủi bụi hồng lấm thân 
          [G] 
Cho tan cơn mộng du  
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người mộng du - Bức tường

				              [G]       [D] 
Bờ sông nước cuốn  
                 [Em] 
Cô gái hoang ngồi nhìn xuống chân  
  [C]        [D]        [Em] [C] 
Sám hối một mình bên nỗi đau giang hồ  
   [Am]           [A7] [D] 
Mong qua cơn mộng du một thời  
 

  [G]                  [D]   [Em] 
Gạt thôi nước mắt hãy cho đời nhìn lại vẫn tin  
  [C]           [D]         [Em] [C] 
Quá khứ dưới got giầy,em cứ đi tới vùng trời mới  
        [D]               [Em] 
Thênh thang nơi phồn hoa quên cơn mơ ngày qua  
  [C]            [D] 
Nơi kia cơn mộng du lụi tàn  
 

         
(giống phía trên) 
 

  [G]         [D]            
Cười lên với nắng hãy cho đời nhìn em đứng dậy 
   [C]                      [Bm] 
Không ai cho không ai nên em hãy tự tìm lại chính em 
  [C]         
Phủi bụi hồng lấm thân 
          [G] 
Cho tan cơn mộng du  
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com