1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người nhập cuộc

Cuộn trang

Tôi xin vào cuộc gian [Am] nan Để được [F] đi và được nghe những bước xa thị [Am] thành Ngửa mặt nhìn [Am] trời khi rét mướt Đêm [C] đêm ngủ vùi bờ chân ướt vai [Am] sương Tôi xin vào cuộc gian [Am] nan Trận mạc [F] xa, chẳng rượu ngon, không gái tơ làm [Am] tình Vài thằng bạn [Am] nghèo chung điếu thuốc Đôi [C] môi giả cười đời khi tóc đang [Am] xanh Vào lửa [F] trắng lính thường cháy [Am] túi Cơm cá [F] khô lùa canh múc [E7] vội Đêm ngang tầm pháo [Am] giặc Cuộc tình gieo dây [C] tơ bên chiến [E7] y thế mà vẫn [Am] cười Tôi xin vào cuộc gian [Am] nan Mà bạn [F] thân gục ngã khi chưa biết yêu một [Am] lần Để lại hận [Am] thù tôi tiếp nối Khi quê [C] hương mệt nhoài trên tóc đôi [Am] mươi

Video hướng dẫn