highlight chords
Tôi xin vào cuộc gian [Am] nan
Để được [F] đi và được nghe những bước xa thị [Am] thành
Ngửa mặt nhìn [Am] trời khi rét mướt
Đêm [C] đêm ngủ vùi bờ chân ướt vai [Am] sương
Tôi xin vào cuộc gian [Am] nan
Trận mạc [F] xa, chẳng rượu ngon, không gái tơ làm [Am] tình
Vài thằng bạn [Am] nghèo chung điếu thuốc
Đôi [C] môi giả cười đời khi tóc đang [Am] xanh
Vào lửa [F] trắng lính thường cháy [Am] túi
Cơm cá [F] khô lùa canh múc [E7] vội
Đêm ngang tầm pháo [Am] giặc
Cuộc tình gieo dây [C] tơ bên chiến [E7] y thế mà vẫn [Am] cười
Tôi xin vào cuộc gian [Am] nan
Mà bạn [F] thân gục ngã khi chưa biết yêu một [Am] lần
Để lại hận [Am] thù tôi tiếp nối
Khi quê [C] hương mệt nhoài trên tóc đôi [Am] mươi
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người nhập cuộc

Trúc Phương
Tôi xin vào cuộc gian [Am] nan
Để được [F] đi và được nghe những bước xa thị [Am] thành
Ngửa mặt nhìn [Am] trời khi rét mướt
Đêm [C] đêm ngủ vùi bờ chân ướt vai [Am] sương
Tôi xin vào cuộc gian [Am] nan
Trận mạc [F] xa, chẳng rượu ngon, không gái tơ làm [Am] tình
Vài thằng bạn [Am] nghèo chung điếu thuốc
Đôi [C] môi giả cười đời khi tóc đang [Am] xanh
Vào lửa [F] trắng lính thường cháy [Am] túi
Cơm cá [F] khô lùa canh múc [E7] vội
Đêm ngang tầm pháo [Am] giặc
Cuộc tình gieo dây [C] tơ bên chiến [E7] y thế mà vẫn [Am] cười
Tôi xin vào cuộc gian [Am] nan
Mà bạn [F] thân gục ngã khi chưa biết yêu một [Am] lần
Để lại hận [Am] thù tôi tiếp nối
Khi quê [C] hương mệt nhoài trên tóc đôi [Am] mươi

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com