1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người như cố quên

Cuộn trang

Một [D7] người trong đêm [Gm] vắng mơ thấy quay [Cm] về chốn [D7] xưa Tìm [Cm] đâu chỉ còn vương [D7] vấn theo [F] xa là bóng dáng [Bb] ai Ôm [Eb] về một mối u [D7] hoài đời mình còn đó lạc [Cm] loài Gọi [Ab] tên người hay ai [F] đó một đời rồi bay theo [D7] gió Trông [F] chờ người hay trong [D7] mơ? Làn tóc [Cm] rối cuốn chân [F] ngườit tìm [Bb] đến cánh sao [Eb] rời Vội [Cm] quên đi, hay cố [D7] quên đi giấc mơ [Gm] cuối [G7] Cành hoa [Cm] úa rớt bên [F] đời còn [D7] tiếng hát cho [Gm] người Vội quên [F] đi, hay cố quên [D7] đi tình cũng xa [Gm] rồi Người [D7] cầm bông hoa [Gm] úa cho gió thu [Cm] buồn khép [D7] vào Ngồi [Cm] thâu mình trong căn [D7] gác mê [F] say một thoáng luyến [Bb] thương Trong [Eb] đời chỉ thấy trao [D7] vội bao nhiêu năm với miệt [Cm] mài Nụ [Ab] hôn vùi trong đắm [F] đuối rồi tàn nhạt trong đêm [D7] tối Ân [F] tình chỉ say men [D7] cuối Làn tóc [Cm] rối cuốn chân [F] ngườit tìm [Bb] đến cánh sao [Eb] rời Vội [Cm] quên đi, hay cố [D7] quên đi giấc mơ [Gm] cuối [G7] Cành hoa [Cm] úa rớt bên [F] đời còn [D7] tiếng hát cho [Gm] người Vội quên [F] đi, hay cố quên [D7] đi tình cũng xa [Gm] rồi

Video hướng dẫn