highlight chords
[E] Anh! Anh! Hỡi [C#m] anh ở lại [A] Charlie
[F#m] Anh! [F#7] Anh! Hỡi [B7] anh giã từ vũ [E] khí
Vâng, chính [C#m] anh là ngôi sao [A] mới
Một lần này [B7] chợt sáng [E] trưng
Là cánh [C#m] dù đan bằng tiếc [F#7] thương vô [B7] cùng.
Này [E] anh! Anh! Hỡi [C#m] anh ở lại [A] Charlie
[F#m] Anh! [F#7] Vâng, chính [B7] anh là loài chim [E] quý
Ôi, cánh [C#m] chim trùng khơi vạn [A] lý
Một lần [B7] dậy cánh [E] bay
Người để cho [C#m] người nước mắt trên [E] tay.
Ngày anh [C#m] đi, anh [A] đi anh [Bm] đi từ tổ [C#m] ấm
Anh [F#m] ơi, địa danh [B7] nào thiếu dấu chân [E] anh ?
Đợi anh [C#m] về chỉ [F#m] còn trên vầng trán đứa bé thơ, tấm khăn [B] sô .
Bơ [A] vơ người góa [B7] phụ cầu được sống trong [E] mơ
Toumorong, [A] Dakto, Krek, [E] Snoul
Trưa Khe [C#m] Sanh gió [F#m] mùa, đêm Hạ [F#7] Lào thức [Ab7] sâu
[E] Anh! Cũng [A] anh vừa ở lại một [F#m] mình, vừa ở lại một [B7] mình
Charlie, tên vẫn chưa quen người dân thị [E] thành.
[E] Anh! Anh! Nhớ [C#m] anh trời làm cơn [A] bão
[F#m] Anh! [F#7] Anh! Tiếc [B7] anh chiều rừng thay [E] áo
Ôi! Vết [C#m] đau nào đưa anh [A] đến
Ngàn đời của nhớ [E] thương
Hỡi bức chân [C#m] dung trên công viên [E] buồn
[E] Xin một lần thôi, một lần thôi
Vẫy tay tạ từ [A] Charlie
[B7] Xin một lần nữa, một lần nữa
Vẫy tay chào buồn anh [E] đi.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người ở lại Charlie

Trần Thiện Thanh
[E] Anh! Anh! Hỡi [C#m] anh ở lại [A] Charlie
[F#m] Anh! [F#7] Anh! Hỡi [B7] anh giã từ vũ [E] khí
Vâng, chính [C#m] anh là ngôi sao [A] mới
Một lần này [B7] chợt sáng [E] trưng
Là cánh [C#m] dù đan bằng tiếc [F#7] thương vô [B7] cùng.
Này [E] anh! Anh! Hỡi [C#m] anh ở lại [A] Charlie
[F#m] Anh! [F#7] Vâng, chính [B7] anh là loài chim [E] quý
Ôi, cánh [C#m] chim trùng khơi vạn [A] lý
Một lần [B7] dậy cánh [E] bay
Người để cho [C#m] người nước mắt trên [E] tay.
Ngày anh [C#m] đi, anh [A] đi anh [Bm] đi từ tổ [C#m] ấm
Anh [F#m] ơi, địa danh [B7] nào thiếu dấu chân [E] anh ?
Đợi anh [C#m] về chỉ [F#m] còn trên vầng trán đứa bé thơ, tấm khăn [B] sô .
Bơ [A] vơ người góa [B7] phụ cầu được sống trong [E] mơ
Toumorong, [A] Dakto, Krek, [E] Snoul
Trưa Khe [C#m] Sanh gió [F#m] mùa, đêm Hạ [F#7] Lào thức [Ab7] sâu
[E] Anh! Cũng [A] anh vừa ở lại một [F#m] mình, vừa ở lại một [B7] mình
Charlie, tên vẫn chưa quen người dân thị [E] thành.
[E] Anh! Anh! Nhớ [C#m] anh trời làm cơn [A] bão
[F#m] Anh! [F#7] Anh! Tiếc [B7] anh chiều rừng thay [E] áo
Ôi! Vết [C#m] đau nào đưa anh [A] đến
Ngàn đời của nhớ [E] thương
Hỡi bức chân [C#m] dung trên công viên [E] buồn
[E] Xin một lần thôi, một lần thôi
Vẫy tay tạ từ [A] Charlie
[B7] Xin một lần nữa, một lần nữa
Vẫy tay chào buồn anh [E] đi.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com