1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người ở lại Charlie

Cuộn trang

[E] Anh! Anh! Hỡi [C#m] anh ở lại [A] Charlie [F#m] Anh! [F#7] Anh! Hỡi [B7] anh giã từ vũ [E] khí Vâng, chính [C#m] anh là ngôi sao [A] mới Một lần này [B7] chợt sáng [E] trưng Là cánh [C#m] dù đan bằng tiếc [F#7] thương vô [B7] cùng. Này [E] anh! Anh! Hỡi [C#m] anh ở lại [A] Charlie [F#m] Anh! [F#7] Vâng, chính [B7] anh là loài chim [E] quý Ôi, cánh [C#m] chim trùng khơi vạn [A] lý Một lần [B7] dậy cánh [E] bay Người để cho [C#m] người nước mắt trên [E] tay. Ngày anh [C#m] đi, anh [A] đi anh [Bm] đi từ tổ [C#m] ấm Anh [F#m] ơi, địa danh [B7] nào thiếu dấu chân [E] anh ? Đợi anh [C#m] về chỉ [F#m] còn trên vầng trán đứa bé thơ, tấm khăn [B] sô . Bơ [A] vơ người góa [B7] phụ cầu được sống trong [E] mơ Toumorong, [A] Dakto, Krek, [E] Snoul Trưa Khe [C#m] Sanh gió [F#m] mùa, đêm Hạ [F#7] Lào thức [Ab7] sâu [E] Anh! Cũng [A] anh vừa ở lại một [F#m] mình, vừa ở lại một [B7] mình Charlie, tên vẫn chưa quen người dân thị [E] thành. [E] Anh! Anh! Nhớ [C#m] anh trời làm cơn [A] bão [F#m] Anh! [F#7] Anh! Tiếc [B7] anh chiều rừng thay [E] áo Ôi! Vết [C#m] đau nào đưa anh [A] đến Ngàn đời của nhớ [E] thương Hỡi bức chân [C#m] dung trên công viên [E] buồn [E] Xin một lần thôi, một lần thôi Vẫy tay tạ từ [A] Charlie [B7] Xin một lần nữa, một lần nữa Vẫy tay chào buồn anh [E] đi.

Video hướng dẫn