1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người ở người về

Cuộn trang

[C] Vui lên đi em hát câu ca [Em] xưa Người [F] ơi người [G][C] Trong đêm phiêu diêu, mắt em long [Em] lanh Tình [F] ơi! Tình [G] ở, tình [C] về [Am] Vẫn biết chia tay nhưng trong [Em] lòng còn men say [F] Đẫm ướt trong [G] đêm hương [C] cỏ ngàn [Am] trời Trời cao cao quá [Em] đất rộng rộng quá [F] em tôi bé nhỏ Mà [D7] sao không ôm em được như ôm [G] đất trời [Am] Ngày xưa là thế! [Em] Lời nguyền còn đó quan [F] họ không lấy nhau Xin hẹn nhau kiếp [G] sau Nhưng lòng vẫn [Em] muốn người ở người [G] về [C] Vui lên đi em [Em] hát câu ca xưa Tình [F] ơi! Tình [G] ở, tình [C] về

Video hướng dẫn