1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người Quảng dáng nâu

Cuộn trang

Mẹ [Am] sinh anh ra giữa mùa mặt [C] trời Một mặt trời hanh [D] hao, phơi nâu mặt [Am] người Mẹ sinh em [G] ra giữa ngày lụt [Em] lội Điệu hò khoan câu [D] lí cũng chơi [F] vơi. Tuổi [Am] thơ long đong, gánh gồng mùa [C] màng Bài học đầu ngây [D] ngô trên sân trường [Am] làng Nghĩa mẹ ơn [G] cha, gia tài để [Em] lại Giữ gìn chung trong [D] câu nói, dáng [F] nâu. [Am] [C] Trẻ dáng nâu lớn [G] lên [F] với nương dâu ruộng [Dm] mạ [Am] Hò hượi cùng sông [C] trăng, lan [Am] man theo [D] sóng Trường [C] Giang [Am] Ngọn tháp nâu gió [F] hú, gọi phố nâu sông [G] Hoài Uống nước Thu Bồn [Em] mà nằm nghe thác réo khe ngàn [G] gọi Dậy đi xem [Em] nước non mình dài mấy núi [Am] sông. [C] Trẻ dáng nâu bước [G] qua [F] tấm lưng trâu vào [Dm] đời [Am] Gùi lụa bàn chân [C] thô, ra [Am] đi nam [D] bắc ngược [C] xuôi [Am] Lại nhớ sông nhớ [F] bến, lại nhớ trăng quê [G] nhà Khi bước chân chồn [Em] rồi từng đêm mơ khói hương [G] nguồn cội Một hôm men [Em] lối quê lại về với dáng [Am] nâu.

Video hướng dẫn