1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người thương binh

Cuộn trang

Rượu uống mềm môi bao [Am] chiều rồi Chỉ thấy dòng [A7] sông đỏ ráng [Dm] trời Chỉ thấy lòng ta mưa mưa [G] mãi Sóng sầu nghiêng [C] ngả mảnh hồn [F] trôi [Am] Bạn cứ [Dm] đi xin đừng lưu luyến Là thương [C] binh ta sống [E7] khổ đã thành [Am] quen Như mãnh [Dm] thú khép mình trong phố [G] nhỏ Đốt hết cuộc [E7] đời nghiệt ngã [Am] đau thương [Dm] Bao [G] lần bên dòng [Am] sông Soi [Em] mặt thoáng nhớ mây trời đỉnh Chu [Am] Prong An Lộc, Khe [Dm] Sanh đèo Lao Bảo Tử [E7] sinh ta [Dm] thấy nhẹ như [E7] không Chia với cỏ [Am] cây nỗi niềm tri kỷ Nhân gian dường như đã lãng quên [F] ta Rượu uống bên [Am] dòng sông tủi [C] nhục [E7] Buồn hát một [Dm] mình bài [E7] quốc ca năm [Am] xưa.

Video hướng dẫn