1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người Tình - Khắc Việt

Cuộn trang

Capo ngăn 3 Anh[F] muốn lâu [G]lâu hai ta gặp [Em]nhau như thế [Am]này Để anh[F] được cảm nhận tình[G] yêu còn như lúc[C] đầu [F]Gọi là gì [G]đây còn[Em] yêu hay là chia[Am] tay [F]Chuyện tình mình có [G]lẽ gọi là tình[C] nhân. Không [F]thể bên nhau và [G]đi đến hết cuộc [Am]đời Nhưng [F]ích kỉ thật chỉ [G]muốn mình mãi là [C]của nhau [F]Dù rằng ta vẫn[G] nói hạnh [Em]phúc nhé tình yêu[Am] mới Nhưng [F]tim thắt lại khi[G] thấy ta bên cạnh [C]ai. ĐK: Nếu hai [F]ta được[G] ở bên nhau trọn[Em] vẹn những suy nghĩ lúc [Am]đầu Anh[Dm] tin rằng chia [G]tay mình không gặp nhau như thế [C]này[C7] [F]Anh chỉ [G]muốn hai ta hai [Em]ta mãi như lúc [Am]này Mãi [F]là người tình để [G]không bao giờ nói chia [C]tay

Video hướng dẫn