highlight chords
1. Hỡi người chiến [Em] sĩ đã để [A] lại
Cái nón [Em] sắt bên bờ lau sậy [Em] này [A] [Em]
Bây [D] giờ anh ở [G] đâu [Bm] [Em] 
Bây giờ anh ở [A] đâu?
Còn trên đời [Em] này đang xông [A] pha đèo cao dốc [Em] thẳm [D]
Hay đã [A] về bên [Em] kia, phương trời miên viễn chiêm [A] bao [D]
Trên đầu [Em] anh cái nón sắt ngày nào ấp ủ
Mộng mơ của [A] anh là mộng mơ của một con [Em] người.
Nói:
Ôi nó khác chi mây trời hiền hòa
Khác chi bốn mùa êm trôi
Có tiếng cười thuỷ [A] tinh của vài đứa trẻ
Và hơi ấm vòng tay [Em] ôm của một người vợ hiền
Phải thế không [B] anh?
Bây giờ, bây giờ trong cái nón [Em] sắt của anh
Để lại bên bờ lau sậy này
Chỉ có một con ễnh ương [C] mượn vũng nước mưa [D] ở trong đó làm [G] hồ
[Em] Trong cái nón sắt của anh bây giờ
Vẫn có đủ [B] trời, vẫn mây hiền hoà trôi
Và bốn [A] mùa vẫn vậy.
[Em] Xuân muôn thuở dịu dàng Đông rét lạnh
Thu khi xám buồn [B] khi dựng vàng nắng quái
[A] Hạ cháy lửa nung [Em] trời.
2. Trong cái nón sắt của [Em] anh mặt trời vẫn còn đó
Ban ngày và ban [A] đêm mặt trăng
Hoặc [Bm] muôn muôn triệu triệu vì sao
Vẫn còn [Em] đó, tất cả vẫn còn [C] đó vẫn còn [B7] đó.
Nhưng [Em] anh, bây [D] giờ anh ở [Em] đâu
Con ễnh ương vẫn còn gọi tên [A] anh trong mưa [C] dầm
Tên [D] anh nghe như tiếng thở [Em] dài của lòng đất mẹ
Dạo tháng [B] ba tên anh lẫn trong tiếng [Em] sấm đầu mùa mưa 
Nghe như tiếng gầm phẫn [B7] nộ đến từ cuối [Em] trời.
Hỡi người chiến sĩ đã để [Am] lại
Cái nón [Em] sắt trên [Am] bờ lau sậy [Em] này
Anh là [C] ai? Anh là [D] ai? Anh là [B7] ai? [Em]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người tình không chân dung

Hoàng Trọng , Dạ Chung
1. Hỡi người chiến [Em] sĩ đã để [A] lại
Cái nón [Em] sắt bên bờ lau sậy [Em] này [A] [Em]
Bây [D] giờ anh ở [G] đâu [Bm] [Em] 
Bây giờ anh ở [A] đâu?
Còn trên đời [Em] này đang xông [A] pha đèo cao dốc [Em] thẳm [D]
Hay đã [A] về bên [Em] kia, phương trời miên viễn chiêm [A] bao [D]
Trên đầu [Em] anh cái nón sắt ngày nào ấp ủ
Mộng mơ của [A] anh là mộng mơ của một con [Em] người.
Nói:
Ôi nó khác chi mây trời hiền hòa
Khác chi bốn mùa êm trôi
Có tiếng cười thuỷ [A] tinh của vài đứa trẻ
Và hơi ấm vòng tay [Em] ôm của một người vợ hiền
Phải thế không [B] anh?
Bây giờ, bây giờ trong cái nón [Em] sắt của anh
Để lại bên bờ lau sậy này
Chỉ có một con ễnh ương [C] mượn vũng nước mưa [D] ở trong đó làm [G] hồ
[Em] Trong cái nón sắt của anh bây giờ
Vẫn có đủ [B] trời, vẫn mây hiền hoà trôi
Và bốn [A] mùa vẫn vậy.
[Em] Xuân muôn thuở dịu dàng Đông rét lạnh
Thu khi xám buồn [B] khi dựng vàng nắng quái
[A] Hạ cháy lửa nung [Em] trời.
2. Trong cái nón sắt của [Em] anh mặt trời vẫn còn đó
Ban ngày và ban [A] đêm mặt trăng
Hoặc [Bm] muôn muôn triệu triệu vì sao
Vẫn còn [Em] đó, tất cả vẫn còn [C] đó vẫn còn [B7] đó.
Nhưng [Em] anh, bây [D] giờ anh ở [Em] đâu
Con ễnh ương vẫn còn gọi tên [A] anh trong mưa [C] dầm
Tên [D] anh nghe như tiếng thở [Em] dài của lòng đất mẹ
Dạo tháng [B] ba tên anh lẫn trong tiếng [Em] sấm đầu mùa mưa 
Nghe như tiếng gầm phẫn [B7] nộ đến từ cuối [Em] trời.
Hỡi người chiến sĩ đã để [Am] lại
Cái nón [Em] sắt trên [Am] bờ lau sậy [Em] này
Anh là [C] ai? Anh là [D] ai? Anh là [B7] ai? [Em]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com