1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người Tình Mai-Ya-Hee

Cuộn trang

Capo ngăn 4 Vòng hợp âm (C - G - D - Em) Tình là [C]nhớ, tình là [G]mơ, tình là [D]thơ, tình là [Em]xót xa Tình là [C]nhớ, tình là [G]mơ, tình là [D]thơ, tình là [Em]xót xa Mi Ya [C]Hee, Mi Ya [G]Huu, Mi Ya [D]Hoo, Mi Ya Ha [Em]Ho Mi Ya [C]Hee, Mi Ya [G]Huu, Mi Ya [D]Hoo, Mi Ya Ha [Em]Ho [C]Alô em [G]à nhớ [D]anh không nhớ [Em]à Tình là gì [C]đây đến với anh [G]này hỡi em [D]yêu đừng có [Em]buồn phiền À [C]lô á à [G]lồ thấy [D]em đang vui cùng [Em]ai có biết anh [C]buồn Chẳng nói lên [G]câu này nàng [D]hỡi đừng nỡ vội xa [Em]tình ĐK: Hỡi em yêu [C]ơi sao Numa Numa [G]Yay, Numa Numa [D]Yay, Numa Numa Numa [Em]Yay Hỡi em yêu [C]ơi em yêu ơi hãy yêu anh [G]này Đừng có [D]xem tình là những chò vui [Em]đùa Hỡi em yêu [C]ơi sao Numa Numa [G]Yay, Numa Numa [D]Yay, Numa Numa Numa [Em]Yay Hỡi em yêu [C]ơi em yêu ơi hãy yêu anh [G]này Đừng có [D]xem tình là những chò vui [Em]đùa Ngày [C]đó tình [G]lên ngôi nàng [D]hỡi có nhớ không [Em]nàng [C]Alô đến với [G]anh này hỡi [D]em yêu tình chúng [Em]mình buồn À [C]lô á à [G]lồ ôi [D](@#$%^) tình [Em]yêu đó biết không [C]nàng Chẳng nói lên [G]câu này nàng [D]hỡi đừng nỡ vội xa [Em]tình À [C]lô á à [G]lồ thấy [D]em đang vui cùng [Em]ai có biết anh [C]buồn Chẳng nói lên [G]câu này nàng [D]hỡi đừng nỡ vội xa [Em]tình

Video hướng dẫn