highlight chords
Capo ngăn 4
Vòng hợp âm (C - G - D - Em)
Tình là [C]nhớ, tình là [G]mơ, tình là [D]thơ, tình là [Em]xót xa
Tình là [C]nhớ, tình là [G]mơ, tình là [D]thơ, tình là [Em]xót xa
Mi Ya [C]Hee, Mi Ya [G]Huu, Mi Ya [D]Hoo, Mi Ya Ha [Em]Ho
Mi Ya [C]Hee, Mi Ya [G]Huu, Mi Ya [D]Hoo, Mi Ya Ha [Em]Ho
[C]Alô em [G]à nhớ [D]anh không nhớ [Em]à
Tình là gì [C]đây đến với anh [G]này hỡi em [D]yêu đừng có [Em]buồn phiền
À [C]lô á à [G]lồ thấy [D]em đang vui cùng [Em]ai có biết anh [C]buồn
Chẳng nói lên [G]câu này nàng [D]hỡi đừng nỡ vội xa [Em]tình
ĐK:
Hỡi em yêu [C]ơi sao Numa Numa [G]Yay,
Numa Numa [D]Yay, Numa Numa Numa [Em]Yay
Hỡi em yêu [C]ơi em yêu ơi hãy yêu anh [G]này
Đừng có [D]xem tình là những chò vui [Em]đùa
Hỡi em yêu [C]ơi sao Numa Numa [G]Yay,
Numa Numa [D]Yay, Numa Numa Numa [Em]Yay
Hỡi em yêu [C]ơi em yêu ơi hãy yêu anh [G]này
Đừng có [D]xem tình là những chò vui [Em]đùa
Ngày [C]đó tình [G]lên ngôi nàng [D]hỡi có nhớ không [Em]nàng
[C]Alô đến với [G]anh này hỡi [D]em yêu tình chúng [Em]mình buồn
À [C]lô á à [G]lồ ôi [D](@#$%^) tình [Em]yêu đó biết không [C]nàng
Chẳng nói lên [G]câu này nàng [D]hỡi đừng nỡ vội xa [Em]tình
À [C]lô á à [G]lồ thấy [D]em đang vui cùng [Em]ai có biết anh [C]buồn
Chẳng nói lên [G]câu này nàng [D]hỡi đừng nỡ vội xa [Em]tình
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người Tình Mai-Ya-Hee

Nhạc Hoa
Capo ngăn 4
Vòng hợp âm (C - G - D - Em)
Tình là [C]nhớ, tình là [G]mơ, tình là [D]thơ, tình là [Em]xót xa
Tình là [C]nhớ, tình là [G]mơ, tình là [D]thơ, tình là [Em]xót xa
Mi Ya [C]Hee, Mi Ya [G]Huu, Mi Ya [D]Hoo, Mi Ya Ha [Em]Ho
Mi Ya [C]Hee, Mi Ya [G]Huu, Mi Ya [D]Hoo, Mi Ya Ha [Em]Ho
[C]Alô em [G]à nhớ [D]anh không nhớ [Em]à
Tình là gì [C]đây đến với anh [G]này hỡi em [D]yêu đừng có [Em]buồn phiền
À [C]lô á à [G]lồ thấy [D]em đang vui cùng [Em]ai có biết anh [C]buồn
Chẳng nói lên [G]câu này nàng [D]hỡi đừng nỡ vội xa [Em]tình
ĐK:
Hỡi em yêu [C]ơi sao Numa Numa [G]Yay,
Numa Numa [D]Yay, Numa Numa Numa [Em]Yay
Hỡi em yêu [C]ơi em yêu ơi hãy yêu anh [G]này
Đừng có [D]xem tình là những chò vui [Em]đùa
Hỡi em yêu [C]ơi sao Numa Numa [G]Yay,
Numa Numa [D]Yay, Numa Numa Numa [Em]Yay
Hỡi em yêu [C]ơi em yêu ơi hãy yêu anh [G]này
Đừng có [D]xem tình là những chò vui [Em]đùa
Ngày [C]đó tình [G]lên ngôi nàng [D]hỡi có nhớ không [Em]nàng
[C]Alô đến với [G]anh này hỡi [D]em yêu tình chúng [Em]mình buồn
À [C]lô á à [G]lồ ôi [D](@#$%^) tình [Em]yêu đó biết không [C]nàng
Chẳng nói lên [G]câu này nàng [D]hỡi đừng nỡ vội xa [Em]tình
À [C]lô á à [G]lồ thấy [D]em đang vui cùng [Em]ai có biết anh [C]buồn
Chẳng nói lên [G]câu này nàng [D]hỡi đừng nỡ vội xa [Em]tình

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com