1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người tình Mi Ya Hee

Cuộn trang

Vòng hợp âm: [F] [C] [G] [Am] 1. [A][F]lô! Em [C] à? Nhớ anh [G] không? - Nhớ [Am] à? Làm gì [F] đấy, đến với anh [C] này Hỡi em [G] yêu đừng có buồn [Am] phiền À [F] lô... á [C] alô... Thấy [G] em đang vui cùng [Am] ai có biết anh [F] buồn Chẳng nói lên [C] câu này nàng [G] hỡi đừng chớ vội xa [Am] tình. ĐK: Hỡi em yêu [F] ơi, sao numa numa [C] yay Numa numa [G] yay, numa numa numa [Am] yay Hỡi em yêu [F] ơi, em yêu ơi hãy yêu anh [C] này Đừng có [G] xem tình là những trò vui [Am] đùa. 2. Ngày [F] đó, tình lên [C] ngôi Nàng [G] hỡi, có nhớ không [Am] nàng [A][F]lô! Đến với anh [C] này Hỡi em [G] yêu, tình chúng mình [Am] buồn À [F] lô... á [C] alô...[G] Ôi tình yêu [Am] đó biết không [F] nàng chẳng nói nên [C] câu Này nàng [G] hỡi đừng nỡ vội xa [Am] tình. * Tình là [F] nhớ, tình là [C] mơ, tình là [G] thơ, tình là xót [Am] xa Miya-[F]hee... miya-[C]hu... miya-[G]ha... miyahá[Am]haaa

Video hướng dẫn