1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người tình Nam Mỹ (Pepito mi corazon)

Cuộn trang

1. Là mặt trời mùa xuân Nam [C] Mỹ [F][C] Ôi đôi mắt em sao chợt sáng chói [F][C] Yêu em muốn đốt [Dm] cháy đời Yêu em muốn chết [G] với người hỡi [C] người [C7] 2. Là một trận cuồng phong đem [C] bão tố [F][C] Ôi mái tóc em như dòng suối mát [F][C] Yêu em anh vẫn [Dm] ngóng chờ Yêu em anh muốn [G] kiếm tìm Cho thế gian niềm [C] vui [C7] ĐK: Dáng em [F] đẹp vai gầy [C] với chân dài Muốn [Dm] nắm lấy tay và khi em [G] hát vui 3. Là người tình miền Nam [C] lửa cháy [F][C] Yêu khao khát hay sao mà bốc khói [F][C] Yêu em muốn đốt [Dm] cháy đời Yêu em muốn chết [G] với người hỡi người [C] ơi ---------------------- Spanish 1. Pepito mi cora-[C] zón “Pepi-[F] ti, Pepi-[C] to” Pepito de mis amores “Pepi-[F] ti, Pepi-[C] to” Canta me [Dm] ami “Ou-wa” Canta me [G] ami “Ouwa” Con a-[C] mor 2. Pepito eres mi [C] vida “Pepi-[F] ti, Pepi-[C] to”“ Mi cariño, mi querido “Pepi-[F] ti, Pepi-[C] to” Nunca compren-[Dm] dido “Ou-wa” Nunca compren-[G] dido “Ouwa” Porque me intereso en [C] ti [C7] Chorus: Quiere [F] me “Quiere [Fm] me” quiere [C] me “Quiere me” Besa [D] me “Besa me” entre tus [G] brazos 3. Pepito mi cora-[C] zón “Pepi-[F] ti, Pepi-[C] to” Dame mas de tu cariño “Pepi-[F] ti, Pepi-[C] to” Canta me [Dm] asi “Ou-wa” Canta me [G] asi “Ou-wa” .Con a-[C] mor -------------------- English 1. Pepito, my sweet-[C] heart “Pepi-[F] ti, Pepi-[C] to” Pepito, the love of my many loves “Pepi-[F] ti, Pepi-[C] to” Sing to me [Dm] friend “Muah” Sing to me [G] friend “Muah” with [C] love 2. Pepito, you are my [C] life “Pepi-[F] ti, Pepi-[C] to” My dearest affection “Pepi-[F] ti, Pepi-[C] to” Never unders-[Dm] tood “Muah” Never under-[G] stood “Muah” Because I am interested in [C] you [C7] Chorus: Love [F] me “Love [Fm] me” love [C] me “Love me” Kiss [D] me “Kiss me” in your [G] arm 3. Pepito, my sweet-[C] heart “Pepi-[F] ti, Pepi-[C] to” Give me more of your affection “Pepi-[F] ti, Pepi-[C] to” Sing to me like [Dm] that “Muah” Sing to me like [G] that “Muah” with [C] love