1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người tình Sài Gòn

Cuộn trang

Tôi có người [D] yêu tuổi xanh đôi [Bm] tám bỏ lại Sài [F#m] Gòn Thương nhớ làn [G] môi lần đầu trong đời nếm tình cô [D] đơn Còn [F#m] gì buồn hơn em [Bm] ơi, tình [F#m] nồng vừa cao hơn [G] núi Phút [F#m] giây ta xa nhau [Bm] rồi thành khói [Em] mây. [A] Tôi có người [D] yêu mềm như tơ [Bm] liễu, bỏ lại Sài [F#m] Gòn Tôi biết từng [G] đêm, nàng nhìn mưa buồn khóc nhiều hơn [D] mưa Tội [F#m] gì đời ta xa [Bm] nhau, tội [F#m] gì trời gieo cơn [G] bão Khiến [F#m] cho duyên [A] đành lỡ [Em] đôi nhịp [D] cầu. Em có [Bm] nhớ, ngày đẹp thảo cầm [Em] viên Em có [G] nhớ, con [A7] đường phố thân [D] quen [D7] Em có [Bm] nhớ, trăng [Bm] sáng bến Bạch [F#m] Ðằng Bao [Bm] lối vắng đèn [Em] vàng, hai [A7] đứa mình lang [D] thang. Cho đến ngàn [D] sau, lòng tôi vẫn [Bm] nhớ người tình Sài [F#m] Gòn Thương quá bàn [G] tay, quyện bờ vai gầy tóc dài như [D] mây Sài [F#m] Gòn người yêu tôi [Bm] đâu, ngày [F#m] nào bầy chim ô [G] thước Sẽ [D] cho đôi [A] mình nối [Em] duyên ban [D] đầu.

Video hướng dẫn