1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người từ cõi mộng

Cuộn trang

Nhớ [C] mắt thôi mơ để khỏi [Bm] sầu Mà [G] sao người [F] ấy dáng [Em] như sương Quầng [Dm] quanh trong [Em] mắt trong sáng [G] thương Trong [Bm] trái tim cô héo [G7] vấn vương Lỡ [G] dại cho [C] nên mê một [Em] người Tưởng [G] rằng đời [Dm] sẽ bớt đơn [Em] côi Từ [G] nay sẽ [Em] có người tâm [G] sự Em nguýt em hờn cũng thấy [C] vui Sao [C] em thơ quá thế em [Em] ơi Em [C] giận xoay nghiêng cả đất [G] trời Kéo [Bm] cả núi đồi rơi xuống vực Em [G7] làm thơ [Em] thẩn cả đời [C] tôi Có [G] phải đời [C] tôi lắm [Bm] trái ngang Em [G] đến rồi [Dm] đi quá [Em] vội vàng Để [Bm] tôi khắc khoải trong [Em] thương nhớ Nghiệt [G] ngã đời mình xưa nát [C] tan

Video hướng dẫn