1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người và ta

Cuộn trang

Vòng hợp âm: [C] [Em] [F] [G] 1. Người làm [C] gió theo mây bay về [Em] trời Người thì làm hồn [F] cây thu lay nhẹ [G] lơi Người theo [C] gót chân ai bao cuộc [Em] tình Người đành hoài [F] mong theo ai lặng [G] thinh Người gọi [C] ta những đêm đông ồn [Em] ào Chỉ để hỏi [F] xem lòng ta ra [G] sao… Người chờ [C] mong những yêu thương dạt [Em] dào Vang nhẹ [F] tên ai trong những chiêm [G] bao ĐK: Người là [C] ai, là ta hay là [Em] em hay là anh hay làm [F] sao để biết [G] Người ngày [C] mai rời xa hay sẽ [Em] đến đây thật nhanh để rồi [F] đi rồi tiếc [G] Ta gọi [C] tên ai gọi [Em] tên ai trong [F] ta [G] Và ta sẽ [C] quên ai sẽ [Em] cho ai đi [F] qua [G] Cuộc đời [C] ta [Em] [F] [G] 2. Người mang [C] hết bao lo toan bộn [Em] bề Người thì [F] chờ mong ta từng [G] đêm… Người yên [C] giấc khi ai vẫn suy [Em] tư Người thì [F] nguyện yêu thương ta nghìn [G] thu Ai sẽ [C] nhớ khi thân ta gầy [Em] mòn Ai sẽ [F] thương ta mong ta nhiều [G] hơn Mong người [C] yêu ta chỉ mong tấm [Em] lòng Người liệu [F] có như lời người nói [G] không. ĐK: Người là [C] ai, là ta hay là [Em] em hay là anh hay làm [F] sao để biết [G] Người ngày [C] mai rời xa hay sẽ [Em] đến đây thật nhanh để rồi [F] đi rồi tiếc [G] Ta gọi [C] tên ai gọi [Em] tên ai trong [F] ta [G] Và ta sẽ [C] quên ai sẽ [Em] cho ai đi [F] qua [G] Cuộc đời [C] ta [Em] [F] [G] * Rồi ngày [F] tháng vẫn lặng lẽ [G] trôi Chợt nhận [Em] ra rằng mình vẫn bên [Am] người Để từng [Dm] phút cứ [C] thế lặng [F] nhìn nhau cho tình [C] yêu dẫn lối Dù cho ngày [F] mai thu kia không [G] tới Chẳng thể [Em] quên từng ánh mắt bờ [Am] môi Lại ngồi [Dm] vu vơ hát về [G] chuyện tình của ta và [C] người. Lại ngồi [Dm] vu vơ hát về [G] chuyện tình của em và [C] anh.

Video hướng dẫn