Người về bỗng nhớ

≣≣
Mùa xuân yêu [Am] em đồi núi thênh thang
Hồ nước long [C] lanh ngàn cánh [Am] vàng
Ngày ta yêu [Dm] em màu lá thanh xuân
Chờ đến thu sang rồi hãy [G] tàn
[E7] Đàn chim bên [F] sông chiều chiều rung [E7] cánh
Người ngồi trên bến nhớ mênh [Am] mông
Mặt đất âm [Am] u ngày tháng hoang vu
Chợt thấy em [C] qua rợp bóng [Am] cờ
Nhìn ra quanh [Dm] đây đồi núi reo ca
Chờ nắng lên thưa rồi hãy [G] về
[E7] Bàn chân đi [F] xa người về bỗng [E7] nhớ
Từng đêm nghe gió ru ơ [Am] hờ
Danh sách hợp âm (Click để tắt)