highlight chords
1. Người về giữa đêm [G] mưa đứng sừng sững như pho tượng đồng
Lòng ngẹn [Em] ngào niềm đau tan [Bm] tác ai có ngờ ngày về chua [D] cay
Người về giữa đêm [G] mưa bỗng trở giấc đam mê ngày đầu
Chuyện tình [Em] hồng ngày xưa yêu [Bm] dấu nay chỉ [D] còn bốn mắt nhìn [G] nhau.
2. Người về giữa đêm [G] mưa suốt đời sẽ ăn năn phận mình
Kỷ niệm [Em] đầu một đêm mưa [Bm] ấy ta có hẹn ngày về quang [D] vinh
Ngày về chẳng vinh [G] quang chỉ là bước chân sa mạc buồn
Vạn đường [Em] dài lòng ta mơ [Bm] ước nay đã [D] thành sương khói trời [G] mây.
ĐK:
Thà [G] rằng mình không gặp đêm xưa linh hồn ta đâu có đoạ đày
Theo cánh [D] chim ta đi muôn phương theo cánh [Bm] chim ta đi muôn phương
Thà [G] rằng mình không về đêm mưa cho người xưa yên giấc tuyệt vời
Thương những [D] ai đang đi trong mưa ôi những [G] đêm [Bm] buồn [Em] chưa [G]
3. Người về giữa đêm [G] mưa đã trở gót quay đi biền biệt
Chuyện tình [Em] này ngàn sau tha [Bm] thiết những kỷ niệm ngàn đời thiên [D] thu
Người về giữa đêm [G] mưa vẫn lặng lẽ qua khoảng trời buồn
Cuộc đời [Em] mình từ nay canh [Bm] cánh cho vết [D] hằn dấu tích đêm [G] mưa.
* Người về giữa đêm [G] mưa người về giữa đêm [Em] mưa
Đã âm [Bm] thầm vĩnh biệt trong [Em] mưa.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người về đêm mưa

Ngân Giang
1. Người về giữa đêm [G] mưa đứng sừng sững như pho tượng đồng
Lòng ngẹn [Em] ngào niềm đau tan [Bm] tác ai có ngờ ngày về chua [D] cay
Người về giữa đêm [G] mưa bỗng trở giấc đam mê ngày đầu
Chuyện tình [Em] hồng ngày xưa yêu [Bm] dấu nay chỉ [D] còn bốn mắt nhìn [G] nhau.
2. Người về giữa đêm [G] mưa suốt đời sẽ ăn năn phận mình
Kỷ niệm [Em] đầu một đêm mưa [Bm] ấy ta có hẹn ngày về quang [D] vinh
Ngày về chẳng vinh [G] quang chỉ là bước chân sa mạc buồn
Vạn đường [Em] dài lòng ta mơ [Bm] ước nay đã [D] thành sương khói trời [G] mây.
ĐK:
Thà [G] rằng mình không gặp đêm xưa linh hồn ta đâu có đoạ đày
Theo cánh [D] chim ta đi muôn phương theo cánh [Bm] chim ta đi muôn phương
Thà [G] rằng mình không về đêm mưa cho người xưa yên giấc tuyệt vời
Thương những [D] ai đang đi trong mưa ôi những [G] đêm [Bm] buồn [Em] chưa [G]
3. Người về giữa đêm [G] mưa đã trở gót quay đi biền biệt
Chuyện tình [Em] này ngàn sau tha [Bm] thiết những kỷ niệm ngàn đời thiên [D] thu
Người về giữa đêm [G] mưa vẫn lặng lẽ qua khoảng trời buồn
Cuộc đời [Em] mình từ nay canh [Bm] cánh cho vết [D] hằn dấu tích đêm [G] mưa.
* Người về giữa đêm [G] mưa người về giữa đêm [Em] mưa
Đã âm [Bm] thầm vĩnh biệt trong [Em] mưa.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com